Delujoče podjetje
ID: 10875

Naprodaj kovačnica za izdelovanje utopno kovanih in prosto kovanih izdelkov

1.295.000 EUR
Dodaj med priljubljene Natisni oglas
 • Cena 1.295.000 EUR
 • Dejavnost Proizvodnja
 • Lokacija Slovenija
 • Ustanovljeno 1990
 • Zaposleni 8 redno zaposlenih
 • Prihodki 630.000 EUR**
 • Denarni tok 294.000 EUR*
 • Nepremičnina Vključena v ceno
 • Oprema Vključena v ceno
 • Zaloge Niso predmet prodaje

Naprodaj je kovačija z dolgoletno tradicijo, s kupci tako v Sloveniji kot v tujini. Kovačija pretežni del prihodkov ustvarja z izdelovanjem utopno kovanih in prosto kovanih izdelkov, kovanih obročev, ročnim prekovanjem manjših izdelkov, izdelovanjem sklopov za listnate vzmeti in obnovo le teh ter s termično obdelavo proivzodov.

S kupci in dobavitelji so vzpostavljeni dolgoletni odnosi, 8 zaposlenih opravlja dejavnost brez aktivne prisotnosti lastnika pri proizvodnem procesu.

Za opravljanje dejavnosti se uporablja lasten proizvodni prostor velikosti 2.000 m2, ki je vključen v prodajno ceno. Ocenjena vrednost nepremičnine znaša 625.000 EUR, cenitev nepremičnine je bila v letu 2018 opravljena s strani pooblaščenega cenilca.

V prodajo so vključeni vsi stroji, naprave in orodja, potrebni za opravljanje dejavnosti, ocenjeni na vrednost 873.600 EUR (ocena vrednosti s strani pooblaščenega cenilca – januar 2017):

 • stroj za valjenje obročev (protiudarno kovaško  kladivo)
 • horizontalni kovaški stroj
 • zračno kladivo (1000 kg)
 • kovaško kladivo
 • exventrična stiskalnica 120 t
 • hidravlična stiskalnica 250 t
 • manipulator 1,5 t
 • manipulator 0,5 t
 • kompresor
 • plinska peč 2x
 • električna peč za popuščanje
 • ostale priprave, manjši stroji in naprave, orodja.

V trenutnem obsegu poslovanja se delo izvaja enoizmensko, posel pa ima potencial za dodatno rast ob nespremenjenih fiksnih stroških. Obstoječi lastnik je v prehodnem obdobju pripravljen znanje in izkušnje prenesti na novega lastnika. Glede na to, da gre za družinsko dejavnost z dolgoletno tradicijo, je sedanjemu lastniku v interesu, da posel preda nekomu, ki bo zgodbo uspešno razvijal tudi v bodoče.

Razlog za prodajo je upokojitev lastnika, ki je edini, ki se v matičnem podjetju še spozna na kovaštvo, med nasledniki ni interesa za nadaljevanje tradicije, glavna dejavnost matičnega podjetja je namreč CNC obdelava.

Znižana cena za prevzem posla znaša 1.295.000 EUR (prej 1.498.600 EUR). Cena vključuje nepremičnino v vrednosti 625.000 EUR ter stroje in orodja v vrednosti 873.600 EUR.

Ključne prednosti: dolgoletna tradicija, konstantno poslovanje, zagotovljen in vpeljan posel, razpršenost kupcev, specializiran know-how.

*Denarni tok, ki ga navajamo, vključuje denarni tok iz poslovanja, strošek plače lastnika in ostale diskrecijske stroške. Bolj podrobno o metodologiji vrednotenja si lahko preberete tukaj.

**Prihodki, ki jih navajamo, predstavljajo zgolj prihodke za opravljeno storitev – predelavo, material je v večini primerov namreč v lasti naročnika.


Podrobnejši podatki o podjetju in poslovanju so na voljo po podpisu sporazuma o varovanju zaupnih podatkov. Pošljite nam povpraševanje preko kontaktnega obrazca in poslali vam bomo navodila za pridobitev podrobnejših informacij.

Za dodatna pojasnila glede prodaje podjetja vam je na voljo,
Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij,
tomo@borzaposla.si  |  051 868 868