+386 51 868 868  |  podpora@borzaposla.si
Delujoče podjetje
ID: 13942

Naprodaj podjetje za proizvodnjo in prodajo lesenih goriv z lastno avtomatizirano proizvodno linijo in lastnimi nepremičninami

Natisni oglas
 • Cena 150.000 EUR
 • Dejavnost Proizvodnja / Trgovina
 • Lokacija Slovenija/ Prekmurje
 • Ustanovljeno 2016
 • Zaposleni Lastnik + zunanji sodelavec
 • Razlog za prodajo Selitev v tujino
 • Prihodki 120.000 EUR
 • Denarni tok 20% (SDE)
 • Nepremičnina Vključena v ceno
 • Oprema, inventar Vključeno v ceno
 • Zaloge Cca 20.000 EUR
 • Uvajanje in podpora Prodajalec nudi uvajanje in podporo

Predstavljamo vam priložnost za prevzem utečenega podjetja za proizvodnjo in prodajo lesenih goriv z avtomatizirano proizvodno linijo in lastnimi nepremičninami.

Podjetje v lastnem proizvodno-skladiščnem obratu, ki se nahaja v Prekmurju, proizvaja in prodaja drva za kurjavo in treske za podžig, hkrati pa preprodaja tudi lesne pelete in brikete za kurjavo.

Kupci so večinoma posamezniki in gospodinjstva z območja celotnega Prekmurja, od koder poteka tudi poslovanje podjetja.

Podjetje pri proizvodnji in manipulaciji z zalogami uporablja lastno avtomartizirano prozivodno linijo in zemljišče velikosti 2.300 m2. V letu 2021 je bilo dokupljeno dodatno zemljišče velikosti 11.000 m2, kamor je možno poslovanje preseliti v prihodnje.

Pri trenutnem obsegu poslovanja lastnik podjetja večino administrativnega dela postori sam, pri proizvodnji in dostavi mu občasno pomaga zunanji sodelavec.

Prodajalec največ priložnosti za rast in razvoj vidi v širitvi prodajnega asortimana na prodajo drv v rinfuzi in v širitvi prodaje na sosednje regije, predvsem na Štajersko, Avstrijo, Italijo, možno tudi na Madžarsko.

Zakaj je prevzem obravnavanega posla dobra poslovna priložnost?

 • Pozitiven trend poslovanja
 • Pomembna vrednost opredmetenih sredstev
 • Širok portfelj končnih kupcev, ki svoja naročila sezonsko ponavljajo
 • Priložnosti za rast in izboljšave pri poslovanju
 • Rastoča in perspektivna panoga
 • Nepremičnine vključene v ponudbo
 • Zagotovljena podpora pri uvajanju v poslovanje

Razlog za prodajo

Posel se prodaja zaradi selitve podjetnika.

Poprodajna podpora

Prodajalec je po sklenitvi kupoprodajne pogodbe pripravljen prevzemniku nuditi pomoč in podporo pri prenosu poslovanja in sodelovati določen čas v skladu z dogovorom z novim lastnikom.

Prodajna cena vključuje nepremičnine in stroje, ki so potrebni pri opravljanju dejavnosti. Prodajna cena ne vključuje zalog, terjatev, denarja in obveznosti družbe. Saldo omenjenih bilančnih postavk, ki niso vključene v prodajno ceno, se dodatno obračuna na dan prenosa poslovanja. Informativno stanje salda omenjenih postavk, na dan 31.12.2021, znaša cca -50.000 EUR. Cena za prevzem 100% poslovnega deleža v družbi, po stanju salda na dan 31.12.2021, tako znaša cca 100.000 EUR.

OPOMBE:
*Fotografija je simbolična
**Cena za prevzem posla je strukturirana za “asset-sale” transakcijo in vključuje vsa sredstva, potrebna pri poslovanju.
***Navedeni denarni tok predstavlja zaslužek podjetnika – gre za denarni tok iz poslovanja povečan za stroške, ki v naravi predstavljajo izplačila lastniku. Bolj podrobno o metodologiji izračuna denarnega toka in vrednotenja si lahko preberete tukaj.


Za pridobitev podrobnejših podatkov o podjetju in poslovanju nam pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca. Po podpisu izjave o varovanju zaupnih podatkov boste prejeli predstavitveni dokument in intervju z lastnikom ter podrobna navodila glede prevzemnega postopka. Hkrati vas obveščamo, da je že sama informacija o dejstvu, da je posel naprodaj, zaupne narave, zaradi česar vas prosimo, da v izogib odškodninski odgovornosti v zvezi s prodajo posla neposredno ali posredno sami ne kontaktirate zaposlenih v podjetju, predstavnikov podjetja ali poslovnih partnerjev podjetja oziroma njihovih strank.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo,
Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij,
tomo@borzaposla.si  |  051 868 868