+386 51 868 868  |  podpora@borzaposla.si
Delujoče podjetje
ID: 13749

Naprodaj podjetje za proizvodnjo, prodajo in servis kmetijskih strojev in naprav

195.000 EUR + zaloge
Natisni oglas
 • Cena 195.000 EUR + zaloge
 • Dejavnost Proizvodnja
 • Lokacija Slovenija/ Osrednja Slovenija
 • Ustanovljeno 1991
 • Zaposleni Lastnik + 7 zaposlenih
 • Razlog za prodajo Upokojitev lastnika
 • Prihodki 441.000 EUR
 • Denarni tok 15% - 20% (SDE)
 • Nepremičnina Ni vključena v ceno
 • Oprema, inventar Vključeno v ceno
 • Zaloge Odkup ob prevzemu
 • Uvajanje in podpora Prodajalec nudi uvajanje in podporo

Predstavljamo vam priložnost za prevzem utečenega, v svoji panogi poznanega, podjetja za proizvodnjo, prodajo, montažo in servis kmetijskih strojev in naprav.

Podjetje kmetijske stroje in naprave uspešno proizvaja in prodaja pod lastno blagovno znamko že vse od leta 1991. Proizvodno-prodajni program podjetja večinoma predstavljajo izdelki za sušenje, manipulacijo in skladiščenje sena ter sušenje drugih razsutih kmetijskih izdelkov.

Kupci izdelkov, ki jih podjetje proizvaja, so večinoma lastniki večjih kmetij iz Slovenije, nekaj pa je tudi posameznih kupcev iz sosednjih držav. Trženje in prodaja slonita na referencah in dobrem imenu ter dolgoletni tradiciji poslovanja. Z dodatnimi prodajnimi prijemi bi bilo možno prihodke tudi povišati.

Vloga lastnika, ki se s prodajo iz podjetja umika, je predvsem pridobivanje naročil, svetovanje kupcem in nadziranje proizvodnega procesa. Poleg lastnika je v podjetju tudi 7 zaposlenih na delovnih mestih v proizvodnji, administraciji in poslovodstvu.

Proizvodni obrat se nahaja v okolici Ljubljane, nepremičnina je v lasti družbe in jo je prav tako možno odkupiti skupaj s prevzemom podjetja.

Zakaj je prevzem obravnavanega posla dobra poslovna priložnost?

 • Dolgoletna tradicija poslovanja
 • Pomembna vrednost opredmetenih sredstev
 • Zanesljiva in utečena ekipa zaposlenih
 • Širok portfelj kupcev in dobaviteljev
 • Priložnosti za rast in izboljšave pri poslovanju
 • Visoke vstopne ovire v panogo
 • Zagotovljena podpora pri uvajanju v poslovanje

Razlog za prodajo

Podjetje se prodaja zaradi upokojitve podjetnika. Poleg lastnika iz podjetja ob prodaji izstopa tudi družinski član, ki deluje v poslovodstvu podjetja. Ostali zaposleni ostajajo v podjetju tudi po prodaji.

Poprodajna podpora

Prodajalec je po sklenitvi kupoprodajne pogodbe pripravljen prevzemniku nuditi pomoč in podporo pri prenosu poslovanja in sodelovati določen čas v skladu z dogovorom z novim lastnikom.

Cena za prevzem posla znaša 195.000 EUR, zaloge se odkupijo po stanju na dan prevzema.

OPOMBE:
*Fotografija je simbolična
**Cena za prevzem posla je strukturirana za “asset-sale” transakcijo in vključuje vsa sredstva, potrebna pri opravljanju dejavnosti. V primeru “share-sale” strukture prevzema (prevzem 100% poslovnega deleža v družbi) se bilančne postavke, ki niso vključene v ceno, ustrezno prištejejo (nepremičnina, zaloge, terjatve, denar na računu) oziroma odštejejo (vse obveznosti družbe).
***Navedeni denarni tok predstavlja zaslužek podjetnika – gre za denarni tok iz poslovanja povečan za stroške, ki v naravi predstavljajo izplačila lastniku. Bolj podrobno o metodologiji izračuna denarnega toka in vrednotenja si lahko preberete tukaj.


Za pridobitev podrobnejših podatkov o podjetju in poslovanju nam pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca. Po podpisu izjave o varovanju zaupnih podatkov boste prejeli kratek predstavitveni dokument in intervju z lastnikom.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo,
Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij,
tomo@borzaposla.si  |  051 868 868