+386 51 868 868  |  podpora@borzaposla.si
Delujoče podjetje
ID: 12760

Naprodaj tiskarna z digitalno tehnologijo in lastno knjigoveznico

Natisni oglas
 • Cena 130.000 EUR
 • Dejavnost Proizvodnja / Storitve
 • Lokacija Slovenija/ Osrednja Slovenija
 • Ustanovljeno 2013
 • Zaposleni 3 redno zaposleni
 • Razlog za prodajo Upokojitev lastnika
 • Prihodki 171.000 EUR
 • Denarni tok 58.000 EUR
 • Nepremičnina V najemu
 • Oprema, inventar Vključeno v ceno
 • Zaloge Cca 1.000 EUR (vključeno)
 • Uvajanje in podpora Prodajalec nudi uvajanje in podporo

Predstavljamo vam priložnost za prevzem tiskarskega posla z digitalno tehnologijo in lastno knjigoveznico. Posel se opravlja v okviru zasebnega podjetja, ki je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Posel se prodaja samostojno, z odkupom sredstev in prenosom dogovorov s poslovnimi partnerji.

Podjetje je specializirano za tisk in vezavo nizkonakladnih tiskovin, večinoma gre za mehko vezane knjige, ki predstavljajo skoraj 90% prihodkov podjetja. “Nizkonakladnost” pomeni izdelavo knjig v serijah do cca 800 kom.

Proizvodnja temelji na digitalnih, viskoprodukcijskih, tiskarskih strojih ter klasičnih dodelovalnih strojih, tržne vrednosti cca 100.00 EUR. V podjetju letno predelajo 60 ton papirja.

Poleg knjig v podjetju tiskajo tudi revije, kataloge in prospekte, prav na teh področjih se v kombinaciji z aktivnejšim trženjem skriva še veliko priložnosti za rast poslovanja na obstoječih kapacitetah. Podjetje namreč nove posle večinoma pridobiva zgolj na podlagi priporočil, drugih trženjskih prijemov trenutno ne uporabljajo.

Tipični kupci podjetja so založbe, samozaložniki in fakultete, ki večinoma prihajajo iz osrednje Slovenije.

V podjetju so trenutno 3 zaposleni, vsi družinski člani, 2 se v bližnji prihodnosti upokojujeta. V doglednem času bi iz posla želel izstopiti tudi tretji družinski član, zato je želja, da kupec prevzame posel v celoti in na dolgi rok nadomesti vse 3 zaposlene. Trenutni lastniki so pripravljeni sodelovati pri prenosu znanja in prenosu dogovorov s poslovnimi partnerji na novega lastnika.

Za opravljanje dejavnosti je potreben prostor velikosti cca 200 m2, ki ga podjetje trenutno najema.

Prevzem posla lahko ekipi posameznikov, ki bi želeli nadaljevati družinsko tradicijo trenutnega lastnika, predstavlja lepo priložnost za prevzem utečenega posla, z možnostjo širitve na obstoječih kapacitetah.

Zakaj je prevzem obravnavanega posla dobra poslovna priložnost?

 • Dolgoletna tradicija poslovanja
 • Pomembna vrednost opredmetenih sredstev v strukturi prodaje
 • Priložnosti za rast in možnosti za izboljšave pri poslovanju
 • Neizkoriščene kapacitete pri poslovanju
 • Možnost financiranja prevzema posla
 • Zagotovljena pomoč in podpora pri uvajanju v poslovanje

Razlog za prodajo

Razlog za prodajo posla je upokojitev družinskih članov.

Cena za prevzem posla znaša 130.000 EUR in vključuje vse stroje, naprave in zaloge materiala, ki so potrebni za opravljanje tiskarskega posla, v vrednosti cca 100.000 EUR.

*Denarni tok = denarni tok iz poslovanja povečan za stroške, ki v naravi predstavljajo izplačila lastniku. Bolj podrobno o metodologiji izračuna denarnega toka in vrednotenja si lahko preberete tukaj. Denarni tok v tem primeru predstavlja zaslužek, ki pri trenutnem obsegu poslovanja ostane na voljo lastnikom oz. 3 družinskim članom.


Za pridobitev podrobnejših podatkov o podjetju in poslovanju nam pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca. Po podpisu izjave o varovanju zaupnih podatkov boste prejeli predstavitveni dokument in intervju z lastnikom ter podrobna navodila glede prevzemnega postopka. Upoštevajte, da je kot strogo zaupna obravnavana že sama informacija o dejstvu, da je posel naprodaj, zato vas prosimo, da zaposlenih v podjetju ali predstavnikov podjetja ne skušate kontaktirati direktno! 

Za dodatna pojasnila vam je na voljo,
Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij,
tomo@borzaposla.si  |  051 868 868