Delujoče podjetje
ID: 11708

Podjetje za montažo in vzdrževanje strojnih in elektro instalacij v večstanovanjskih objektih

470.000 EUR
Dodaj med priljubljene Natisni oglas
  • Cena 470.000 EUR
  • Dejavnost Storitve
  • Lokacija Slovenija
  • Ustanovljeno 1992
  • Zaposleni 5
  • Prihodki 522.000 EUR
  • Denarni tok 180.000 EUR
  • Nepremičnina Ni vključena v ceno
  • Oprema Vključena v ceno
  • Zaloge Vključene v ceno

Naprodaj je podjetje za montažo in vzdrževanje strojnih in elektro instalacij v večstanovanjskih objektih.

Kupci podjetja so večinoma upravniki večstanovanjskih objektov. Več kot polovico prihodkov podjetje ustvari z dolgoročnimi pogodbami in posli, ki so vezani na dolgoročne pogodbe, redno pa podjetje na trgu pridobiva tudi nove projekte, bodisi na osnovi ponudb ali preko razpisov.

Podjetje ima sedež v Ljubljani, v lastnem prostoru v velikosti 370m2, ki pa je za trenutni obseg poslovanja predimenzioniran. Poslovanje ni vezano na obstoječo lokacijo in ga je možno preseliti. Za poslovanje v obstoječem obsegu in z obstoječimi zalogami je potrebna delavnica/skladišče velikosti cca 100m2 in pisarna za 2 do 3 zaposlene z osnovno pisarniško opremo.

Podjetje ima 5 zaposlenih – poleg 2 lastnikov, ki skrbita za vodenje in operativo so v podjetju zaposleni še 2 serviserja in 1 vodja projektov.

Lastnik podjetja je aktivno vpleten v poslovanje na dnevni ravni v obsegu polnega delovnika, njegove tipične dnevne aktivnosti so pregled nad financami, usklajevanje terminskih planov, izdelovanje ponudb, sestanki s poslovnimi partnerji in reševanje zahtevnejših problemov na terenu.

Razlog za prodajo je upokojitev lastnika.

Cena za prevzem posla znaša 470.000 EUR. Cena vključuje zaloge in sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti. Nepremičnina v ceno ni všteta. Možnost prevzema tudi podjetja v celoti, skupaj z nepremičnino.

*Denarni tok = denarni tok iz poslovanja povečan za stroške, ki v naravi predstavljajo izplačila lastniku. Bolj podrobno o metodologiji izračuna denarnega toka in vrednotenja si lahko preberete tukaj.


Podrobnejši podatki o podjetju in poslovanju so na voljo po podpisu sporazuma o varovanju zaupnih podatkov. Pošljite nam povpraševanje preko kontaktnega obrazca in poslali vam bomo navodila za pridobitev podrobnejših informacij.

Za dodatna pojasnila glede prodaje podjetja vam je na voljo,
Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij,
tomo@borzaposla.si  |  051 868 868