Mirujoče podjetje
ID: 10835

Prodaja družbe d.o.o.

  • Cena 2.000 EUR
  • Dejavnost Storitve / Trgovina
  • Lokacija Slovenija/ Štajerska
  • Ustanovljeno 2012
  • Nepremičnina Ni predmet prodaje
  • Oprema Ni predmet prodaje
  • Zaloge Niso predmet prodaje

Zaradi upokojitve, prodam družbo d.o.o. z enim družbenikom (enoosebna družba), vpisano v sodni register leta 2012 in osnovnim kapitalom 8.000,00 €, ki je bil v celoti vplačan ob registraciji družbe. Podjetje je zavezanec za DDV in nima nobenih obveznosti do države in dobaviteljev, zadnje leto pa ne posluje.  Družba ni imela nikoli blokiranega računa, ima svojo registrirano domeno ter dolg do družbenika v znesku 18.500,00 €, kar predstavlja davčno olajšavo in je brez premoženja. Stroške prenosa prevzame kupec.

Kontakt s prodajalcem