O pasteh in izzivih nakupa delujočega podjetja smo se pogovarjali s podjetnikom, ki je med drugim znan tudi po dveh uspešnih naložbah v hitro rastoča mlada podjetja, Optiprint in Eurosender, zadnje čase pa ga v medijih lahko zasledimo kot enega izmed trend seterjev pri vpeljevanju startup načina razmišljanja tudi v zrela podjetja. Kot odgovor na izzive, ki so se pojavili s prevzemom uspešnih podjetij, je namreč v okviru podjetja, ki ga vodi sam, organiziral t.i. hackathon, s čimer bo skušal startup mentaliteto vnesti tudi v svoje matično podjetje. Matjaž Bavdek nam je v kratkem pogovoru zaupal na kaj je potrebno biti pozoren pri prevzemu podjetja, kakšni so bili izzivi in njegov odgovor nanje…

Matjaž, vodite podjetje, ki uspešno posluje že več desetletij, zakaj torej odločitev o prevzemu nekega drugega podjetja, mar ne predstavlja to nekega tveganja?
Informacijo, da se Optiprint prodaja, sem dobil od zelo dobrega prijatelja povsem po naključju. Že po prvi minuti, ko sem samo preletel finančne izkaze, sem vedel, da bi to lahko bila zelo dobra poslovna priložnost. Po več sestankih z vodstvom Optiprinta, sem imel že pripravljeno zapleteno finančno konstrukcijo, ki je bila za naše podjetje povsem netvegana. Celoten proces prevzema podjetja pa je do izvedbe transakcije trajal točno pol leta.

Kaj je za vas najbolj pomemben faktor, ko analizirate podjetje za prevzem, torej tisto, kar vas lahko bodisi pritegne ali pa odvrne od misli na nakup podjetja?
Kot zelo izkušen investitor se najbolj poglobim v obranljivost poslovnega modela in velikost trga. V življenju sem naredil že ogromno napačnih odločitev glede posameznih finančnih naložb, s čimer sem si postopoma izoblikoval instinkt, ki me zelo redko pusti na cedilu.

Na kakšen način ste pristopili k ocenjevanju vrednosti podjetja, ko ste razmišljali o prevzemu le tega?
Analiziral sem celotno finančno pozicijo podjetja. Imel sem srečo, da je prodajalec že daljši čas neuspešno poiskušal prodati 70% delež podjetja in je zato postavil dokaj razumno ceno. Moje vrednotenje podjetja in njegova pričakovanja so se pokrivala in prišlo je do sklenitve posla.

Kaj so največji izzivi pri prevzemu tako uspešnega in hitro rastočega podjetja kot je Optiprint?
Trenutno je za Optiprint največji izziv širitev na tuje trge. V tem trenutku smo namreč še v podrejenem položaju, ko iščemo potencialne franšizojemalce. Vlagamo veliko napora in časa v to, da potencialnemu franšizojemalcu razložimo naš poslovni model in da z njim uskladimo franšizno pogodbo. Verjetno je to tudi razlog, da nismo tako uspešni, kot bi morali biti glede na izjemno poslovno priložnost za potencialnega franšizojemalca. Čez eno leto, ko bomo odprli poleg Hrvaške, Bosne, Srbije in Romunije še 4 do 5 novih trgov, pa se bo situacija popolnoma obrnila v korist Optiprinta. Še nekaj mesecev nazaj pa je bil največji izziv Optiprinta razvoj novih tehnoloških platform. Te probleme smo v 2016 uspešno rešili s povečanjem investicij v R&D za 400%.

Na kakšen način ste financirali nakup Optiprinta?
Celotna finančna konstrukcija je bila narejena zelo konzervativno. Uporabil sem vse svoje finančno znanje, iznajdljivost in vložil v to ogromno svojega časa, da sem dosegel končni cilj. Prosti denarni tok podjetja MDS je moral ostati v najslabšem primeru nespremenjen tudi po transakciji.

Kako je prevzem vplival na zaposlene v družbi, ki ste jo prevzeli?
Upam, da se ne motim, vendar so zaposleni v Optiprintu precej pozitivno sprejeli menjavo lastništva. Poleg tega je bilo 9 ključnih sodelavcev Optiprinta ob transakciji z moje strani povabljenih k nakupu deležev podjetja. Dve leti zapored smo tudi povečali maso plač za obstoječe zaposlene. Pri tem je treba biti previden, ker Optiprint veliko zaposluje in tudi to vpliva na dvigovanje mase plač podjetja.

Ali je prevzem vplival na zaposlene v vaši matični družbi?
Precej. MDS IT je delniška družba, lastniki smo skoraj izključno zaposleni v podjetju. Delnice pa so zelo nesorazmerno razporejene med nami. Ker ima MDS IT d.d. v lasti deleže v dveh hitrorastočih podjetjih Optiprint in Eurosender, bi to lahko v prihodnosti povzročilo nezadovoljstvo in nemotiviranost zaposlenih MDS-ja. Zato bomo letos na skupščini sprejeli 20% soudeležbo na dobičku iz poslovanja za zaposlene nad določeno razumno mejo. Vsako podjetje namreč potrebuje minimalni dobiček iz poslovanja. Ker želimo narediti preboj navzgor iz osnovne dejavnosti MDS-ja, bomo 1.in 2. aprila kot prva srednje velika družba organizirali hackathon v sodelovanju z ABC pospeševalnikom. Za razliko od velikih podjetij smo se projekta lotili v sodelovanju s pomembnimi strateškimi poslovnimi partnerji in na ta način zagotovili izjemno lepe nagrade za tekmovalce. Iščemo dobre ideje za širitev poslovanja v novo peto, šesto in morda celo sedmo dejavnost podjetja.

Kakšna je danes vaša vloga v podjetju, ki ste ga prevzeli?
V podjetju Optiprint sem prokurist. Operativno se ne vključujemo v sprejemanje odločitev. Sodelujem samo občasno pa še to pasivno kot mentor, saj je podjetje zelo dobro operativno vodeno, čeprav to ni tako enostavno. Optiprint namreč raste zaradi zelo dobrega poslovnega modela 40% letno. Edino področje, ki me dejansko tudi operativno zanima pa je širitev v tujino. S sodelavci smo si razdelili posamezne države, da bomo lažje hitreje našli ustrezne franšizne partnerje v tujini. V tem pogledu bom zelo vesel kakršnegakoli predloga s strani vaših bralcev, saj naše franšize zelo hitro rastejo in lahko dosegajo EBITDA margin preko 30%, kar pomeni, da je Optiprint izjemna poslovna priložnost za franšizne partnerje.