Prodaja podjetja je kompleksna transakacija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od ostalih prodajnih postopkov. Prodaja podjetja namreč zahteva multidisciplinarna znanja, nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, temveč lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja!

Na Borzi posla smo ponudbe dragih svetovalnih podjetij s področja združitev in prevzemov (M&A) prilagodili transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji, možnost prodaje podjetja pa tako približali tudi manjšim podjetnikom in obrtnikom.

Podjetnikom, ki razmišljajo o prodaji svojega podjetja, smo na voljo za pomoč pri vrednotenju in oblikovanju osnovnih izhodišč za prodajo podjetja, hkrati pa smo v sodelovanju z našimi partnerji oblikovali tudi paket storitev za pomoč pri sami prodaji podjetja. Z vami smo tako skozi celoten postopek prodaje vašega podjetja, od priprav na prodajo do zaključka transakcije.

>>>Prijava na brezplačen uvodni razgovor na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja<<<

Diskretna obravnava vaše namere o prodaji podjetja

Zavedamo se, da je že sama informacija o tem, da je vaše podjetje naprodaj, lahko občutljive narave, zato omogočamo diskretno komunikacijo vaše namere o prodaji podjetja, celoten postopek prodaje pa poteka pod oznako “Zaupno”, pogojeno s podpisanim “Dogovorom o varovanju zaupnih podatkov”. Vsi potencialni kupci gredo pred prvim srečanjem skozi postopek kvalifikacije, o prevzemu vašega podjetja se boste tako pogajali le s kvalificiranimi kupci, vaš svetovalec pri prodaji pa bo ločil firbce od resnih kupcev.

Kako poteka prodaja podjetja preko Borze posla?

Skupaj z vami bomo prehodili celotno pot pri prodaji vašega podjetja, smo vaš zaveznik in svetovalec ter hkrati mediator med vami in kupcem, vedno osredotočeni na končni cilj, to je prodaja vašega podjetja oziroma posla. 7 osnovnih korakov pri prodaji podjetja vam predstavljamo v nadaljevanju:

1. Ocena tržne vrednosti – Vsem podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, posla ali obrti, v prvem koraku sodelovanja pripravimo predlog izhodiščne cene in strukture transakcije. Na vrednost podjetja gledamo življensko in ne zgolj skozi številke v uradnih izkazih, saj se zavedamo, da pri manjših, zasebnih podjetjih uradna poročila v večini primerov ne odražajo dejanskega stanja v podjetju.

2. Priprava dokumentov za prodajo – Pred pričetkom prodaje boste skupaj z vašim svetovalcem pri prodaji pripravili ključne prodajne dokumemte za predstavitev podjetja potencialnim kupcem ali investitorjem. Vsako podjetje je namreč unikatno, zato je ustrezna predstavitev podjetja ključnega pomena pri trženju oziroma komuniciranju vaše namere o prodaji.

3. Iskanje in kvalifikacija potencialnih kupcev – Pristop k iskanju kupca je odvisen od predvidenega profila potencialnega kupca. Prevzemniki se pogosto najdejo med obstoječimi deležniki podjetja, včasih se kupca najde celo med zaposlenimi, kupci manjših podjetij pa so pogosto posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja zagotovijo lažji, hitrejši in varnejši vstop v podjetništvo.

4. Srečanja s potencialnimi kupci – Še pred podrobnejšim razkritjem podatkov o poslovanju bomo od zainteresiranega kupca zahtevali podpisan dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA), istočasno pa bomo poskrbeli tudi, da se boste srečali in pogajali le s kvalificiranimi kupci, ki so prevzema vašega posla tudi dejansko sposobni.

5. Pogajanja s kupci in usklajevanje transakcijskih pogojev – Cilj tega koraka je, da se kupec in prodajalec uskladita glede osnovnih pogojev prevzema in podpišeta nezavezujoč dogovor o ključnih vsebinah kupoprodajne pogodbe. Seveda pa je veljavnost dogovora pogojena z uspešno opravljenim skrbnim pregledom, ki ga kupec ponavadi opravi še pred dokončnim podpisom pogodbe.

6. Skrbni pregled poslovanja – S skrbnim pregledom se kupec želi prepričati, da vse informacije, na podlagi katerih je pripravil ponudbo, tudi zares držijo. V postopku skrbnega pregleda bo kupec preveril kakšna so pravna, finančna, davčna in poslovna tveganja povezana s prevzemom, naloga prodajalca pa je, da sodeluje in priskrbi vso ustrezno dokumentacijo za izvedbo skrbnega pregleda.

7. Zaključek posla – Vaš svetovalec pri prodaji vam bo pomagal pri pripravi izhodišč za kupoprodajno pogodbo, to je lahko pogodba o prodaji poslovnega deleža ali pogodba o prodaji sredstev, odvisno od strukture prodaje, ki jo boste dogovorili s prevzemnikom.

>>>Prijava na brezplačen uvodni razgovor na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja<<<

Kakšno podjetje je primerno za prodajo?

Pri transakcijah z manjšimi, zasebnimi podjetji se pogosto s prodajo podjetja na prevzemnika prenaša tako lastništvo, kot tudi upravljanje podjetja. Ključnega pomena pri takšni transakciji je ustrezno razumevanje vloge lastnika pri poslovanju in temu primerna opredelitev ključnih kazalnikov poslovanja (denarni tok/zaslužek).

Še predno se lotimo iskanja potencialnih kupcev je potrebno ugotoviti ali ima posel ključne značilnosti, ki jih iščejo kupci. Ključni pogoji za sodelovenje oz. možnost prodaje podjetja preko Borze posla so:
– zgodovina poslovanja vsaj 12 mesecev, podprta z ustrezno dokumentacijo;
– prodajna struktura, ki vključuje vsa sredstva potrebna pri poslovanju;
– diskrecijski denarni tok oziroma zaslužek, ki omogoča zaposlitev lastnika;
– realna pričakovanja naročnika glede prodaje – časovni okvir, profil kupcev, vrednost posla;

Kdo so kupci takšnih podjetij?

Naša baza kupcev vključuje na eni strani obstoječe podjetnike, ki iščejo priložnosti za povečanje tržnega deleža ali možnosti za vstop na nove trge, kot tudi posameznike, ki jim prevzem delujočega podjetja lahko predstavlja lažji, hitrejši in manj tvegan vstop v podjetništvo. Skupaj je v naši bazi že več kot 7.000 podjetnikov in posameznikov, ki iščejo poslovne priložnosti s prevzemom delujočega podjetja oziroma utečenega posla.

Kakšen je prvi korak?

Prijavite se na brezplačen uvodni razgovor na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja. V uvodnem razgovoru bomo poiskali odgovore na ključna vprašanja, kot so: Ali je vaše podjetje primerno za prodajo? Kdo vse je lahko kupec vašega podjetja? Kako kupci gledajo na vrednost podjetja? Kakšna je najprimernejša struktura prodaje? Kakšne so davčne posledice takšnih transakcij?

>>>Prijava na brezplačen uvodni razgovor na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja<<<