Prodaja podjetja je kompleksna transakacija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od večine ostalih prodajnih postopkov. Prodaja delujočega podjetja namreč zahteva multidisciplinarna znanja, nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, temveč lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja!

Pri Borzi posla smo ponudbo dragih svetovalnih podjetij s področja združitev in prevzemov ter investicijskega bančništva prilagodili transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji. Možnost prodaje podjetja oziroma posla pa tako približali tudi manjšim podjetnikom in obrtnikom. Vsako leto na ta način pomagamo pri prenosu lastništva več-deset zasebnim, slovenskim podjetjem.

Podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, smo na voljo za brezplačen uvodni posvet na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja – na brezplačen uvodni posvet se lahko prijavite tukaj.

Hkrati smo v sodelovanju z našimi partnerji, finančnimi, pravnimi in davčnimi svetovalci, oblikovali paket storitev za pomoč, tako pri pripravi na prodajo podjetja, kot tudi pri iskaknju prevzemnikov in samem postopku prodaje podjetja. Poskrbeli bomo, da v postopku prodaje vašega podjetja ne boste ostali sami. Naši strokovnjaki bodo z vami od prvih korakov, kot so ocena tržne vrednosti podjetja in priprava prodajnih dokumentov, kot tudi pri iskanju prevzemnikov, pogajanjih, skrbnem pregledu in pri samem zaključku transakcije.

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet na temo prodaje podjetja<<<

Diskretna obravnava vaše namere o prodaji podjetja

Zavedamo se, da je že sama informacija o dejstvu, da je vaše podjetje naprodaj, lahko občutljive narave. Zato vsak mandat za prodajo podjetja obravnavamo z ustrezno mero diskretnosti, podrobnosti o podjetju in poslovanju pa predstavimo le kvalificiranim kupcem, šele po podpisu dogovora o varovanju zaupnih podatkov.

Vsak potencialni kupec gre pred prvim srečanjem s prodajalcem skozi postopek kvalifikacije, o prevzemu vašega podjetja se boste tako pogajali le s kvalificiranimi kupci, vaš svetovalec pri prodaji pa bo ločil neresne kupce od resnih, potencialnih prevzemnikov.

Kako poteka prodaja podjetja preko Borze posla?

Naši strokovnjaki bodo skupaj z vami prehodili celotno pot pri prodaji vašega podjetja. Na svojo stran boste tako dobili zaveznika in svetovalca, ki istočasno deluje tudi kot mediator med prodajalcem in kupcem, vedno osredotočen na končni cilj, to je prodaja vašega podjetja oziroma posla. Osnovne korake pri prodaji podjetja preko Borze posla vam predstavljamo v nadaljevanju:

1. Uvodni posvet na temo vrednosti in prodaje – Vsem podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, posla ali obrti, smo na voljo za brezplačen uvodni posvet na temo vrednosti in prodaje vašega podjetja oziroma posla. Zavedamo se, da je že sama informacija o tem, da je vaš posel naprodaj, lahko občutljive narave, zato vsa naša komunikacija že od prvega trenutka poteka pod oznako zaupno.

2. Priprava dokumentov za prodajo – Pred pričetkom prodaje boste skupaj z vašim svetovalcem pri prodaji podjetja pripravili ključne prodajne dokumemte za predstavitev podjetja potencialnim prevzemnikom oziroma investitorjem. Vsako podjetje je unikatno, zato je ustrezna predstavitev podjetja in poslovanja ključnega pomena pri komuniciranju vaše prodajne namere potencialnim prevzemnikom.

3. Iskanje in kvalifikacija potencialnih prevzemnikov – Pristop k iskanju prevzemnika je odvisen od predvidenega profila potencialnega kupca. Prevzemniki se pogosto najdejo med obstoječimi deležniki podjetja, včasih se kupca najde celo med zaposlenimi, kupci manjših podjetij pa so pogosto tudi posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja zagotovijo lažji, hitrejši in varnejši vstop v podjetništvo.

4. Srečanja s potencialnimi prevzemniki – Še pred prvim srečanjem in podrobnejšim razkritjem podatkov o podjetju in poslovanju, bo vaš svetovalec od zainteresiranih kupcev pridobil podpisan dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA) ter poskrbel, da se boste srečali le s kvalificiranimi kupci, ki znajo pojasniti zakaj jih prevzem vašega posla zanima in kako imajo namen prevzem financirati.

5. Pogajanja in usklajevanja transakcijskih pogojev – Vaš svetovalec se bo v vašem imenu pogajal s prevzemniki glede transakcijskih pogojev in poskrbel, da bo ponudba kupca vsebovala ključne elemente, potrebne pri nadaljnem odločanju glede izbire vašega naslednika. Vaša naloga pa je, da med tem ohranite pozitiven in prijateljski odnos s prevzmenikom, kar je osnova za uspešen zaključek transakcije.

6. Skrbni pregled poslovanja – Ponudba prevzemnika je običajno pogojena z uspešno opravljenim skrbnim pregledom. Z izvedbo skrbnega pregleda se kupec želi prepričati, da vse informacije, na podlagi katerih je pripravil ponudbo, tudi zares držijo in hkrati preveriti vsa tveganja povezana s prevzemom. Vaš svetovalec pri prodaji podjetja, pa bo poskrbel za ustrezno koordinacijo skrbnega pregleda.

7. Zaključek transakcije in podpis kupoprodajne pogodbe – Vaš svetovalec pri prodaji bo na podlagi dogovorjenih izhodišč med vami in prevzemnikom pripravil izhodišča za pripravo transakcijske dokumentacije, to je lahko pogodba o prodaji poslovnega deleža (podjetja) ali pogodba o prodaji sredstev podjetja (dejavnosti), odvisno od strukture transakcije, dogovorjene s prevzemnikom.

Kakšno podjetje je primerno za prodajo?

Pri transakcijah z manjšimi, zasebnimi podjetji se pogosto s prodajo podjetja na prevzemnika prenaša tako lastništvo, kot tudi upravljanje podjetja. Ključnega pomena pri takšni transakciji je ustrezno razumevanje vloge lastnika pri poslovanju in temu primerna opredelitev ključnih kazalnikov poslovanja (denarni tok/zaslužek).

Še predno se lotimo iskanja potencialnih kupcev je potrebno ugotoviti ali ima posel ključne značilnosti, ki jih iščejo kupci. Ključni pogoji za sodelovenje oz. možnost prodaje podjetja preko Borze posla so:
– zgodovina poslovanja vsaj 12 mesecev, z dokazljivo strukturo prihodkov in stroškov;
– prodajna struktura, ki vključuje vsa sredstva potrebna pri poslovanju;
– realna pričakovanja naročnika glede prodaje – časovni okvir, profil kupcev, vrednost posla;

Kdo so običajno kupci zasebnih podjetij?

V večini primerov na vprašanje “Kdo menite, je lahko prevzemnik vašega podjetja?” slišimo odgovor “Konkurenčno podjetje, ki je nekoliko večje od mojega ali pa kakšni investicijski skladi”. Omenjeni so res lahko potencialni kupci podjetij, vendar to v večini primerov niso najboljši kupci malih, zasebnih podjetij, saj je njihov prevzemni fokus usmerjen na točno določen element poslovanja. Za dosego maksimalnega izkupička pri prodaji podjetja pa je pomembno, da na trgu najdemo prevzemnika, ki bo vrednost videl v prav vseh elementih poslovnega sistema, ki ste ga vzpostavili.

Naša baza kupcev vključuje na eni strani obstoječe podjetnike, ki iščejo priložnosti za povečanje tržnega deleža ali možnosti za vstop na nove trge, kot tudi posameznike, ki jim prevzem delujočega podjetja lahko predstavlja lažji, hitrejši in manj tvegan vstop v podjetništvo. Skupaj je v naši bazi že več kot 8.000 podjetnikov in posameznikov, ki iščejo poslovne priložnosti s prevzemom delujočega podjetja oziroma utečenega posla.

Kdaj je najboljši čas za prodajo?

Mnogo dejavnikov lahko vpliva na izbiro ustreznega trenutka za prodajo podjetja, vendar pa je na koncu običajno tako, da je najboljši čas za prodajo takrat, ko je podjetnik na to pripravljen in dokončno odločen glede izstopa iz podjetja. Odločitev o prodaji podjetja je največkrat povezana z drugimi, običajnmo zasebnimi življenskimi okoliščinami, kot so: upokojitev, ločitev, selitev, preobremenjenost ali pa zgolj naveličanost in želja po novih poslovnih izzivih. Dejstvo namreč je, da tako kot se zaposleni naveliča svoje službe, se tudi podjetnik lahko naveliča svoje vsakdanje rutine.

Kako se ocenjuje vrednost podjetja?

To je verjetno eno od prvih vprašanj, ki se podjetniku poraja, ko se prične poigravati z mislijo o prodaji svojega podjetja. Obstaja množica metod za ocenjevanje vrednosti podjetja. V prvi vrsti se metode ocenjevanja vrednosti podjetja razlikujejo glede na namen vrednotenja. Pri ocenjevanju vrednosti podjetja za nemen tržne prodaje je v ospredju razumevanje želja in motivov prevzmenikov takšnih podjetij.

Na brezplačen uvodni posvet, na temo vrednosti in prodaje vašega podjetja, se lahko prijavite tukaj.

Pri prodaji delujočega podjetja je glavno merilo pri ocenjevanju vrednosti denarni tok oziroma zaslužek. Omenjeni zaslužek pa lahko definiramo na različne načine – s prevzemniki z nekoliko bolj investitorsko mentaliteto, se boste običajno pogovarjali o denarnem toku iz poslovanja (EBITDA), s prevzemniki z bolj podjetniškim načinom razmišljanja pa se boste večinoma pogovarjali o diskrecijskem zaslužku podjetnika. Ko je poslovanje podjetja šibko – prihodki so nizki in zaslužka skorajda ni – pa se pri vrednotenju pogosto uporabljajo tudi statične metode vrednotenja, ki na vrednost posla gledajo skozi vrednost sredstev, ki so predmet prodaje. Ne glede na uporabljeno metodo pa je pri ocenjevanju vrednosti ključnega pomena, da se znamo postaviti v čevlje prevzemnika in pravilno oceniti kaj prevzemniku predstavlja največjo vrednost.

Z našimi strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti podjetij se boste v uvodnih korakih pogovarjali prav o tem, koliko bi bili kupci najverjeneje za vaše podjetje pripravljeni plačati na trgu in kar je pogosto še bolj pomembno, kaj vse ocenjena vrednost vključuje. Na ta način se boste lažje odločili o tem ali je prodaja podjetja ustrezna strategija za izstop iz vašega podjetja. Bolj podrobno o metodologijah ocenjevanja vrednosti zasebnih podjetij si lahko preberete tukaj.

Zakaj za pomoč pri prodaji vašega podjetja izbrati prav nas?

Borza posla združuje strokovnjake s področja prodaje zasebnih podjetij, ki pokrivajo celoten spekter znanj, potrebnih pri prodaji podjetja. Gre predvsem za strokovnjake s finančnega, davčnega in pravnega področja. Pri prodaji vašega podjetja preko Borze posla vam bo tako v vsakem trenutku postopka prodaje na voljo strokovnjak, ki ga v tistem trenutku dejansko potrebujete. Naši stroškovno učinkovit postopek prodaje podjetja je posebej prilagojen transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji.

V preteklih letih delovanja na slovenskem trgu smo razvili tudi obsežno bazo potencialnih prevzemnikov malih, zasebnih, slovenskih podjetij, s katerimi smo tudi redno v stiku. Najpogosteje so prezvemniki tako obstoječi podjetniki, ki lahko s prevzemom delujočega podjetja svoje poslovanje čez noč razširijo na nove trge, kot tudi posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja praktično kupijo hitrejši in lažji vstop v podjetništvo.

Kakšen je prvi korak pri prodaji podjetja?

Prijavite se na brezplačen uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja. V uvodnem razgovoru bomo poiskali odgovore na ključna vprašanja, kot so: Ali je vaše podjetje primerno za prodajo? Kdo vse je lahko kupec vašega podjetja? Kako kupci gledajo na vrednost podjetja? Kakšna je najprimernejša struktura prodaje? Kakšne so davčne posledice takšnih transakcij?

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet na temo prodaje podjetja<<<

Za pomoč ali nasvet pri prodaji podjetja smo vam vedno na voljo.
Kontaktirate nas lahko na 051 868 868 ali podpora@borzaposla.si.