Prodaja podjetja

Prodaja delujočega podjetja je kompleksna transakacija, ki se v marsičem razlikuje od klasičnih prodajnih postopkov. Nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, temveč lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje! Kot svetovalec in posrednik pri prodaji vam zato nudimo strokovno pomoč in podporo skozi celoten postopek prodaje vašega podjetja.

Prodajo podjetja vodimo diskretno

Zavedamo se, da je že sama informacija o dejstvu, da je vaše podjetje naprodaj, lahko občutljive narave. Razmislite kako bodo na informacijo o prodaji reagirali zaposleni v vašem podjetju, kakšen bo odziv vaših najpomembnejših poslovnih partnerjev in kako lahko to informacijo sebi v prid izkoristi vaša konkurenca. Celoten postopek prodaje zato vodimo diskretno, izmenjava informacij s potencialnimi kupci pa poteka strogo zaupno, pogojeno s podpisano izjavo o varovanju zaupnih podatkov.

Razumemo podjetnike

Zavedamo se, da uradna poročila o poslovanju pogosto ne prikazujejo realnega stanja v podjetju. Tako pri vrednotenju, kot pri komuniciranju s kupci smo osredotočeni na zaslužek, ki ga posel prinaša lastniku in ne dobičku, ki ga podjetje ustvarja na papirju.

Kakšna podjetja so primerna za prodajo?

Za prodajo so zanimiva delujoča podjetja, ki posameznikom lahko predstavljajo priložnost za enostavnejši in manj tvegan vstop v podjetništvo, obstoječim podjetnikom pa priložnost za hitrejše osvajanje novih trgov in znanj.

Delujoče podjetje, ki je zanimivo za prodajo, je vsako podjetje ali posel, ki:

 • ima za seboj vsaj 12 mesecev poslovanja podprtega z ustrezno dokumentacijo,
 • ob obstoječem poslovanju prinaša zaslužek, ki omogoča takojšnjo zaposlitev novega lastnika,
 • deluje brez namena ali nevarnosti prenehanja s poslovanjem v bližnji prihodnosti.

Kakšni so pogoji sodelovanja?

Ponudbo revizorjev in svetovalcev s področja združitev in prevzemov smo prilagodili transakcijam z malimi zasebnimi podjetji, možnost tržne prodaje podjetja pa tako približali tudi manjšim podjetnikom in obrtnikom.

Naše osnovne zahteve glede sodelovanja pri prodaji podjetja so sledeče:

 • realna pričakovanja naročnika glede prodaje (časovni okvir, struktura kupcev, vrednost),
 • prodajna struktura, ki vključuje vsa sredstva potrebna pri poslovanju,
 • prodaja 100% poslovnega deleža ali prodaja celotnega posla po sredstvih,
 • ekskluzivni mandat za obdobje 12 mesecev z enomesečnim odpovednim rokom,
 • nagrada za uspešnost v obliki provizije, ki se plača v primeru uspešne prodaje.

Kakšen je prvi korak?

V prvem koraku bomo poiskali predvsem odgovore na vprašanja, kot so:

 • Ali je vaše podjetje oziroma posel možno prodati?
 • Kako oblikovati izhodiščno ceno in kaj vse ta cena vključuje?
 • Kakšna je optimalna struktura prodaje in kakšne so davčne posledice?
 • Kdo vse so lahko kupci vašega podjetja?

Izpolnite in potrdite spodnji obrazec. Po prejemu vašega povpraševanja bomo za vas pripravili ponudbo za sodelovanje, na voljo smo vam tudi za telefonski posvet na temo prodaje vašega podjetja oziroma posla.

===>

Denarni tok za lastnika podjetja = dobiček pred amortizacijo + strošek plače lastnika + ostali diskrecijski stroški.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo vašega podjetja nas lahko kontaktirate preko telefonske številke 051 868 868 ali email naslova podpora@borzaposla.si.