Prodaja podjetja je ena izmed bolj kompleksnih in čustvenih transakcij v življenju vsakega podjetnika in verjamemo, da se vam že ob misli na prodajo vašega podjetja porajajo mnoga vprašanja. Kratek in jedrnat pregled postopka prodaje podjetja smo pripravili v prispevku 7 osnovnih korakov pri prodaji podjetja, v prispevku Koliko je vredno moje podjetje pa boste našli pregled osnovnih konceptov vrednotenja malih podjetij.

Prijava na brezplačen posvet na temo vrednosti in prodaje podjetja

Na voljo smo vam za brezplačen telefonski posvet na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja. Izpolnite in potrdite spodnji obrazec, po prejemu sporočila vas bomo poklicali in skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja kot so: Ali je vaše podjetje možno prodati? Kakšna je optimalna struktura prodaje in kakšne so davčne posledice? Kako oblikovati in zagovarjati izhodiščno ceno za prodajo posla in kaj vse ta cena vključuje? Kdo vse so lahko kupci vašega podjetja? …in ostala vaša vprašanja v zvezi s prodajo podjetja.

——-

Kako vaš posel ustvarja prihodke (na kratko opišite vaš poslovni model)?
Čisti prihodki od prodaje iz obravnavane dejavnosti, brez DDV.
Redno zaposleni, študenti in pogodbeni sodelavci.
Denarni tok za lastnika = EBITDA + strošek plače lastnika + ostali stroški zasebne narave lastnika (reprezentanca, potovanja, potni stroški, bonitete,...) + drugi nepotrebni stroški (sponzorstva, donacije).