Prodaja podjetja je kompleksna transakacija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od ostalih prodajnih postopkov. Prodaja podjetja namreč zahteva multidisciplinarna znanja in diskreten pristop, nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, temveč lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja!

Pri Borzi posla smo drage ponudbe svetovalnih podjetij s področja združitev in prevzemov ter investicijskega bančništva prilagodili transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji. Možnost prodaje podjetja, dejavnosti ali obrti pa tako približali tudi manjšim slovenskim podjetnikom in obrtnikom. Vsako leto na ta način pomagamo pri prenosu lastništva več-deset slovenskim podjetnikom.

Vsem podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, dejavnosti ali obrti nudimo storitve, kot so priprava ocene tržne vrednosti podjetja, priprava prodajnih dokumentov, možnost udeležbe na srečanjih s strokovnjaki s finančnega, davčnega in pravnega področja, prav vsem podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, pa smo na voljo tudi za brezplačen uvodni posvet na temo vrednosti in prodaje vašega podjetja.

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet na temo prodaje podjetja<<<

Hkrati smo v sodelovanju z našimi partnerji in strokovnimi sodelavci – finančnimi, pravnimi in davčnimi strokovnjaki, oblikovali različne pakete storitev za pomoč, tako pri pripravi na prodajo podjetja, kot tudi pri iskaknju prevzemnikov in samem zaključku trasnakcije. Poskrbeli bomo, da v postopku prodaje vašega podjetja ne boste ostali sami.

Diskretna obravnava vaše namere o prodaji podjetja

Zavedamo se, da je že sama informacija o dejstvu, da je vaše podjetje naprodaj, lahko občutljive narave. Zato vsak mandat za prodajo obravnavamo z ustrezno mero diskretnosti, podrobnosti o podjetju in poslovanju pa predstavimo le kvalificiranim prevzemnikom, šele po podpisu NDA (izjava o varovanju zaupnih podatkov).

Vsak potencialni kupec gre pred prvim srečanjem s prodajalcem skozi postopek kvalifikacije, o prevzemu vašega podjetja se boste tako pogajali le s kvalificiranimi kupci, vaš svetovalec pri prodaji pa bo ločil neresne kupce od pravih, potencialnih prevzemnikov.

Kakšno podjetje je primerno za prodajo?

Pri transakcijah z manjšimi, zasebnimi podjetji se pogosto s prodajo podjetja na prevzemnika prenaša tako lastništvo, kot tudi upravljanje podjetja. Ključnega pomena pri takšni transakciji je ustrezno razumevanje vloge lastnika pri poslovanju in temu primerna opredelitev ključnih kazalnikov poslovanja (denarni tok/zaslužek).

Še predno se lotimo iskanja potencialnih prevzemnikov je potrebno ugotoviti ali ima posel ključne značilnosti, ki jih takšni prevzemniki iščejo. Ključni pogoji za sodelovenje oz. možnost prodaje podjetja preko Borze posla so tako:
– Zgodovina poslovanja vsaj 12 mesecev, z dokazljivo strukturo prihodkov in stroškov;
– Prodajna struktura, ki vključuje vsa sredstva potrebna pri poslovanju;
– Realna pričakovanja naročnika glede prodaje – časovni okvir, profil kupcev, vrednost posla;

Kdo so običajno kupci zasebnih podjetij?

V večini primerov na vprašanje “Kdo menite, je lahko prevzemnik vašega podjetja?” slišimo odgovor “Konkurenčno podjetje, ki je nekoliko večje od mojega ali pa kakšni investicijski skladi”. Omenjeni so res lahko potencialni kupci podjetij, vendar to v večini primerov niso najboljši kupci malih, zasebnih podjetij, saj je njihov prevzemni fokus običajno usmerjen na točno določen element poslovanja. Za dosego maksimalnega izkupička pri prodaji podjetja pa je pomembno, da na trgu najdemo prevzemnika, ki bo vrednost videl v prav vseh elementih poslovnega sistema, ki ste ga vzpostavili.

Naša baza prevzemnikov vključuje na eni strani obstoječe podjetnike, ki iščejo priložnosti za povečanje tržnega deleža ali možnosti za vstop na nove trge, kot tudi posameznike, ki jim prevzem delujočega podjetja lahko predstavlja lažji, hitrejši in manj tvegan vstop v podjetništvo. Skupaj je v naši bazi že več kot 8.000 podjetnikov in posameznikov, ki iščejo poslovne priložnosti s prevzemom delujočega podjetja, preko naših partnerskih združenj po svetu (TRANSEO v EU in IBBA v ZDA) pa je vaša namera o prodaji podjetja lahko izpostavljena, ne le prevzemnikom na regionalni ravni, temveč tudi širše. Kontaktirajte nas in skupaj bomo pogledali, kdo vse bi lahko bili prevzemniki vašega podjetja.

Kdaj je najboljši čas za prodajo?

Mnogo dejavnikov lahko vpliva na izbiro ustreznega trenutka za prodajo podjetja, vendar pa je na koncu običajno tako, da je najboljši čas za prodajo takrat, ko je podjetnik na to pripravljen in dokončno odločen glede svojega izstopa iz podjetja.

Odločitev o prodaji podjetja je največkrat povezana z osebnimi okoliščinami, kot so: upokojitev, ločitev, selitev, preobremenjenost ali pa zgolj naveličanost in želja po novih poslovnih izzivih. Dejstvo namreč je, da tako kot se zaposleni naveliča svoje službe, se tudi podjetnik lahko naveliča svoje vsakdanje rutine.

Kako se ocenjuje vrednost podjetja?

To je verjetno eno od prvih vprašanj, ki se podjetniku poraja, ko se prične poigravati z mislijo o prodaji svojega podjetja. Obstaja množica metod za ocenjevanje vrednosti podjetja. V prvi vrsti se metode ocenjevanja vrednosti podjetja razlikujejo glede na namen vrednotenja. Pri ocenjevanju vrednosti podjetja za nemen tržne prodaje je v ospredju razumevanje želja in motivov prevzmenikov takšnih podjetij.

Bolj podrobno o načinu in metodologijah vrednotenja zasebnih podjetij si lahko preberete TUKAJ.

Pri prodaji delujočega podjetja je glavno merilo pri ocenjevanju vrednosti denarni tok oziroma zaslužek. Omenjeni zaslužek pa lahko definiramo na različne načine – s prevzemniki z nekoliko bolj investitorsko mentaliteto, se boste običajno pogovarjali o denarnem toku iz poslovanja (EBITDA), s prevzemniki z bolj podjetniškim načinom razmišljanja pa se boste večinoma pogovarjali o diskrecijskem zaslužku podjetnika (SDE). Ko je poslovanje podjetja šibko – prihodki so nizki in zaslužka praktično ni – pa je običajno bolj smiselna uporaba statičnih metod vrednotenja, ki na vrednost posla gledajo skozi vrednost premoženja. Ne glede na uporabljeno metodo pa je pri ocenjevanju tržne vrednosti podjetja ključnega pomena, da se znamo postaviti v čevlje prevzemnika in pravilno oceniti, kaj so tisti ključni elementi pri poslovanju, ki prevzemniku predstavlja največjo vrednost.

Z našimi strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti podjetij se boste v uvodnih korakih pogovarjali prav o tem, koliko bi bili kupci najverjeneje za vaše podjetje pripravljeni plačati na trgu in kar je pogosto še bolj pomembno, kaj vse ta vrednost vključuje. Na ta način se boste lažje odločili o tem ali je prodaja podjetja ustrezna strategija za izstop iz vašega podjetja. Bolj podrobno o načinu in metodologijah ocenjevanja vrednosti zasebnih podjetij si lahko preberete TUKAJ.

Kako poteka prodaja podjetja preko Borze posla?

Naši strokovnjaki bodo skupaj z vami prehodili celotno pot pri prodaji vašega podjetja. Na svojo stran boste tako dobili zaveznika in svetovalca, ki istočasno deluje tudi, kot mediator med prodajalcem in kupcem, vedno osredotočen na končni cilj, to je prodaja vašega podjetja oziroma posla. Osnovne korake pri prodaji podjetja preko Borze posla vam predstavljamo v nadaljevanju:

1. Priprava mnenja o tržni vrednosti podjetja, dejavnosti ali obrti – Prvi korak pri prodaji podjetja je običajno priprava ocene tržne vrednosti podjetja, ki služi kot argumentirano izhodišče pri postavitvi izhodiščne cene. Zavedamo se, da je že sama informacija o tem, da je vaš posel naprodaj, lahko občutljive narave, zato vsa naša komunikacija že od prvega trenutka poteka pod oznako zaupno.

2. Priprava dokumentov za prodajo – Pred pričetkom prodaje boste skupaj z vašim svetovalcem pri prodaji podjetja pripravili ključne prodajne dokumemte za predstavitev podjetja potencialnim prevzemnikom oziroma investitorjem. Vsako podjetje je unikatno, zato je ustrezna predstavitev podjetja in poslovanja ključnega pomena pri komuniciranju vaše prodajne namere potencialnim prevzemnikom.

3. Iskanje in kvalifikacija potencialnih prevzemnikov – Pristop k iskanju prevzemnika je odvisen od predvidenega profila prevzemnika. Prevzemniki se pogosto najdejo med obstoječimi deležniki podjetja, včasih se kupca najde celo med zaposlenimi, kupci manjših podjetij pa so pogosto tudi posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja zagotovijo lažji, hitrejši in varnejši vstop v podjetništvo.

4. Srečanja s potencialnimi prevzemniki – Še pred prvim srečanjem in podrobnejšim razkritjem podatkov o podjetju in poslovanju, bo vaš svetovalec od zainteresiranih kupcev pridobil podpisan dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA) ter poskrbel, da se boste srečali le s kvalificiranimi kupci, ki znajo pojasniti zakaj jih prevzem vašega posla zanima in kako imajo namen prevzem financirati.

5. Pogajanja in usklajevanja transakcijskih pogojev – Vaš svetovalec pri prodaji vam bo pomagal pri pogajanjih s prevzemniki in poskrbel, da bodo ponudbe vsebovale vse ključne elemente, potrebne pri nadaljnem odločanju glede izbire vašega naslednika. Vaša naloga pa je, da med tem ohranite pozitiven in prijateljski odnos s prevzmenikom, kar je osnova za uspešen zaključek transakcije.

6. Skrbni pregled poslovanja – Ponudba prevzemnika je običajno pogojena z uspešno opravljenim skrbnim pregledom. Z izvedbo skrbnega pregleda se kupec želi prepričati, da vse informacije, na podlagi katerih je pripravil ponudbo, tudi zares držijo in hkrati preveriti vsa tveganja povezana s prevzemom. Vaš svetovalec pri prodaji podjetja, pa bo poskrbel za ustrezno koordinacijo skrbnega pregleda.

7. Zaključek transakcije in podpis kupoprodajne pogodbe – Vaš svetovalec pri prodaji bo na podlagi dogovorjenih izhodišč med vami in prevzemnikom pripravil izhodišča za pripravo transakcijske dokumentacije, to je lahko pogodba o prodaji poslovnega deleža (prodaja podjetja) ali pogodba o prodaji sredstev podjetja (prodaja dejavnosti), odvisno od prodajne strukture, ki ste jo dogovorili s prevzemnikom.

Zakaj za pomoč pri prodaji vašega podjetja izbrati prav nas?

Borza posla združuje strokovnjake s področja prodaje podjetij, ki pokrivajo celoten spekter znanj, potrebnih pri prodaji podjetja. Gre predvsem za strokovnjake s finančnega, davčnega in pravnega področja. Pri prodaji vašega podjetja preko Borze posla vam bo tako v vsakem trenutku postopka prodaje na voljo strokovnjak, ki ga v tistem trenutku dejansko potrebujete. Naši stroškovno učinkovit postopek prodaje podjetja je posebej prilagojen transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji, na ta način pa poskrbimo, da je vaš izkupiček ob prodaji podjetja čim višji.

Naša mednarodna prisotnost zagotavlja več, kot le regionalno pokritost – preko naših partnerskih združenj, TRANSEO (Evropa) in IBBA (Severna Amerika), bo vaša namera o prodaji podjetja na očeh prevzemnikom tudi na globalni ravni.

V preteklih letih delovanja smo razvili tudi obsežno bazo potencialnih prevzemnikov malih, zasebnih, slovenskih podjetij, s katerimi smo redno v stiku. Najpogosteje so prezvemniki tako obstoječi podjetniki, ki lahko s prevzemom delujočega podjetja svoje poslovanje čez noč razširijo na nove trge, kot tudi posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja praktično kupijo hitrejši in lažji vstop v podjetništvo. To je hkrati tudi edina, aktivna baza prevzemnikov manjših, zasebnih podjetij v Sloveniji, kar je eden izmed pomembnih razlogov, da se največ podjetnikov v Sloveniji, za pomoč pri prodaji svojega podjetja, obrne prav na nas.

Kakšen je prvi korak pri prodaji podjetja preko Borze posla?

Prijavite se na brezplačen uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja. V uvodnem razgovoru bomo poiskali odgovore na ključna vprašanja, kot so:
– Ali je vaše podjetje primerno za prodajo?
– Kdo vse je lahko kupec vašega podjetja?
– Kako kupci gledajo na vrednost podjetja?
– Kakšna je najprimernejša struktura prodaje?
– Kakšne so davčne posledice takšnih transakcij?

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet na temo prodaje podjetja<<<

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in vrednotenjem vašega podjetja nas lahko kontaktirate:
–   preko telefonske številke 051 868 868
–   preko email naslova podpora@borzaposla.si