Prodaja podjetja je kompleksna transakacija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od ostalih prodajnih postopkov. Prodaja podjetja namreč zahteva multidisciplinarna znanja in diskreten pristop, nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, temveč lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja!

Pri Borzi posla smo drage ponudbe svetovalnih podjetij s področja investicijskega bančništva prilagodili transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji, možnost prodaje podjetja, dejavnosti ali obrti pa tako približali tudi manjšim slovenskim podjetnikom in obrtnikom. Vsako leto na ta način pomagamo pri prenosu lastništva več-deset slovenskim podjetnikom.

Vsem podjetnikom, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja, dejavnosti ali obrti, nudimo celoten spekter storitev, kot so ocena tržne vrednosti podjetja, priprava prodajnih dokumentov, oglaševanje in komuniciranje vaše prodajne namere, vodenje prodajnega postopka in možnost udeležbe na srečanjih s strokovnjaki s finančnega, davčnega in pravnega področja, na voljo pa smo vam tudi za brezplačen uvodni posvet na temo vrednosti in prodaje vašpodjetja.

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet<<<

Hkrati smo v sodelovanju z našimi partnerji in strokovnimi sodelavci (finančnimi, pravnimi in davčnimi strokovnjaki), oblikovali različne pakete svetovalnih storitev za pomoč, tako pri pripravi na prodajo podjetja, kot tudi pri iskaknju prevzemnikov in samem zaključku trasnakcije. Poskrbeli bomo, da v postopku prodaje vašega podjetja nikoli ne boste ostali sami.

Diskretna obravnava vaše namere o prodaji podjetja

Zavedamo se, da je že sama informacija o dejstvu, da je vaše podjetje naprodaj, lahko občutljive narave. Zato vsak prodajni projekt obravnavamo z ustrezno mero diskretnosti. Pri primarnem komuniciranju prodajnih projektov zato običajno ne izpostavljamo imena podjetja, blagovne znamke ali lastnika, podrobnosti o podjetju in poslovanju bo tako prodajalec lahko predstavil interesentom šele po tem, ko se prepriča, da gre za kvalificiranega prevzemnika.

V okviru naših svetovalnih aranžmajev pa poskrbimo za dodaten nivo diskretnosti in podrobnejše podatke predstavimo potencialnim prevzemnikom šele po podpisu NDA (izjava o varovanju zaupnih podatkov). Vsak potencialni prevzemnik gre pred prvim srečanjem s prodajalcem skozi naš standardni postopek kvalifikacije, na ta način iz nadaljnih postopkov izločimo vse “firbce” in neresne prevzemnike, za prevzemu vašega podjetja se boste tako v okviru naših svetovalnih aranžmajev pogajali le s kvalificiranimi potencialnimi prevzemniki.

Kakšno podjetje je primerno za prodajo?

Pri transakcijah z manjšimi, zasebnimi podjetji se pogosto s prodajo podjetja na prevzemnika prenaša tako lastništvo, kot tudi upravljanje podjetja. Ključnega pomena pri takšni transakciji je ustrezno razumevanje vloge lastnika pri poslovanju in temu primerna opredelitev ključnih kazalnikov poslovanja (denarni tok iz poslovanja / podjetnikov zaslužek).

Še predno se podjetnik loti iskanja potencialnih prevzemnikov pa je potrebno ugotoviti ali ima posel ključne značilnosti, ki jih takšni prevzemniki iščejo. Ključni elementi poslovanja, ki jih običajno iščejo prevzemniki in tudi pozitivno vplivajo tako na vrednost, kot tudi na možnost prodaje podjetja so:
– Zgodovina poslovanja vsaj 12 mesecev, z dokazljivo strukturo prihodkov in stroškov;
– Prodajna struktura, ki vključuje vsa sredstva potrebna pri poslovanju;
– Realna pričakovanja prodajalca – časovni okvir, profil kupcev, vrednost posla;

Kdo so običajno kupci zasebnih podjetij?

V večini primerov na vprašanje “Kdo menite, je lahko prevzemnik vašega podjetja?” slišimo odgovor “Eno izmed večjih podjetij v panogi ali pa kakšni investicijski skladi”. Omenjeni so res lahko potencialni kupci podjetij, vendar to v večini primerov niso najboljši kupci malih, zasebnih podjetij, saj je njihov prevzemni fokus običajno usmerjen na posamezen element poslovanja (primer: konkurenco največkrat zanima le prevzem baze kupcev, ostalo v podjetju jih ne zanima). Za dosego maksimalnega izkupička pri prodaji podjetja pa je pomembno, da na trgu najdemo prevzemnika, ki bo vrednost videl v prav vseh elementih poslovnega sistema, ki ste ga ustvarili in ga imate namen prenesti na prevzemnika.

Naša baza prevzemnikov vključuje na eni strani obstoječe podjetnike, ki iščejo priložnosti za povečanje tržnega deleža ali možnosti za vstop na nove trge, kot tudi posameznike, ki jim prevzem delujočega podjetja lahko predstavlja lažji, hitrejši in manj tvegan vstop v podjetništvo. Skupaj je v naši aktivni bazi (bazo redno čistimo) že več kot 5.000 podjetnikov in posameznikov, tako slovenskih kot tujih, ki iščejo poslovne priložnosti s prevzemom delujočega podjetja. To je hkrati tudi edina, aktivna baza prevzemnikov zasebnih podjetij v Sloveniji, kar je eden izmed pomembnih razlogov, da se največ podjetnikov v Sloveniji, za pomoč pri prodaji svojega podjetja, posla ali obrti, obrne prav na nas.

Preko naših partnerskih združenj po svetu (TRANSEO v EU in IBBA v ZDA) pa je vaša namera o prodaji podjetja lahko izpostavljena ne le prevzemnikom na lokalni ravni, temveč tudi širše v regiji in po svetu. Kontaktirajte nas in skupaj bomo pogledali, kdo vse bi lahko bili prevzemniki vašega podjetja ter kje in na kakšen način bi bilo smiselno te prevzemnike iskati.

Kdaj je najboljši čas za prodajo?

Mnogo dejavnikov lahko vpliva na izbiro ustreznega trenutka za prodajo podjetja, vendar pa je na koncu običajno tako, da je najboljši čas za prodajo podjetja takrat, ko je podjetnik na to pripravljen in dokončno odločen glede svojega izstopa iz podjetja.

Odločitev o prodaji podjetja je najpogosteje povezana z osebnimi okoliščinami, kot so: upokojitev, ločitev, selitev, preobremenjenost ali pa zgolj naveličanost in želja po novih poslovnih izzivih. Dejstvo namreč je, da tako kot se zaposleni naveliča svoje službe, se tudi podjetnik lahko naveliča svoje vsakdanje rutine. In marsikateri podjetnik vidi najelegantnejšo možnost za spremembo svoje poslovne poti prav z unovčenjem svojega dosedanjega dela in preusmeritvijo ustvarjenega izkupička v nove poslovne priložnosti.

Kako se ocenjuje vrednost podjetja?

To je verjetno eno od prvih vprašanj, ki se podjetniku poraja, ko se prične poigravati z mislijo o prodaji svojega podjetja. Obstaja množica metod za ocenjevanje vrednosti podjetja. V prvi vrsti se metode ocenjevanja vrednosti podjetja razlikujejo glede na namen vrednotenja. Pri ocenjevanju vrednosti podjetja za nemen tržne prodaje je v ospredju razumevanje želja in motivov prevzmenikov takšnih podjetij.

Bolj podrobno o načinu in metodologijah vrednotenja zasebnih podjetij si lahko preberete TUKAJ.

Pri ocenjevanju vrednosti za namen tržne prodaje podjetja je glavno merilo vrednosti podjetja denarni tok oziroma zaslužek, ki pa ga lahko definiramo na različne načine – s prevzemniki z nekoliko bolj investitorsko mentaliteto, se boste običajno pogovarjali o denarnem toku iz poslovanja (EBITDA), s prevzemniki z bolj podjetniškim načinom razmišljanja pa se boste večinoma pogovarjali o diskrecijskem zaslužku podjetnika (SDE). Ko je poslovanje podjetja šibko – prihodki so nizki in zaslužka praktično ni – pa je običajno bolj smiselna uporaba statičnih metod vrednotenja, ki na vrednost posla gledajo skozi vrednost premoženja. Ne glede na uporabljeno metodo pa je pri ocenjevanju tržne vrednosti podjetja ključnega pomena, da se znamo postaviti v čevlje prevzemnika in pravilno oceniti, kaj so tisti ključni elementi pri poslovanju, ki prevzemniku predstavlja največjo vrednost.

Z našimi strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti podjetij se boste v uvodnih korakih pogovarjali prav o tem, koliko bi bili kupci najverjeneje za vaše podjetje pripravljeni plačati na trgu in kar je pogosto še bolj pomembno, kaj vse ta vrednost vključuje. Na ta način se boste lažje odločili o tem ali je prodaja podjetja ustrezna strategija za vaš izstop iz podjetja. Bolj podrobno o načinu in metodologijah ocenjevanja vrednosti zasebnih podjetij si lahko preberete TUKAJ.

Kako poteka prodaja podjetja?

Osnovne korake, skozi katere boste zagotovi šli tudi pri prodaji vašega podjetja, vam predstavljamo v nadaljevanju:

1. Ocena tržne vrednosti podjetja, dejavnosti ali obrti – Prvi korak pri prodaji podjetja se običajno vrti okrog ocenjevanja tržne vrednosti podjetja. Ocena tržne vrednosti podjetja hkrati služi tudi, kot argumentirano izhodišče pri postavitvi prodajne cene. Ne glede na to, ali boste izhodiščno prodajno ceno postavili sami, ali pa vam bo pri tem pomagal ustrezno usposobljen strokovjak, ključnega pomena za uspešno prodajo podjetja je, da znate postavljeno ceno potencialnim prevzemnikom tudi na pravilen način argumentirati.

2. Priprava dokumentov za prodajo – Svetujemo vam, da si še pred pričetkom prodaje vašega podjetja pripravite vse ključne dokumente, ki jih boste pri koordinaciji prodajnega postopka potrebovali. Zagotovo vam bo pri predstavitvi vašega podjetja potencialnim prevzemnikom v pomoč prodajni prospekt, v katerem vašim potencialnim kupcem vsebinsko predstavite ključne vidike poslovanja, hkrati pa pripravite tudi podroben finančni pregled, tako premoženja, ki je vključeno v prodajo, kot tudi denarnih tokov, ki jih podjetje ustvarja. Vsako podjetje je unikatno, zato je ustrezna predstavitev podjetja in poslovanja ključnega pomena za uspešno komunicirje vaše prodajne namere potencialnim prevzemnikom.

3. Iskanje in kvalifikacija potencialnih prevzemnikov – Pristop k iskanju prevzemnika je odvisen od predvidenega profila prevzemnika. Prevzemniki se pogosto najdejo med obstoječimi deležniki podjetja, to so lahko podjetja iz sorodne panoge ali konkurenčna podjetja, včasih se kupca najde celo med zaposlenimi podjetja, kupci manjših podjetij pa so pogosto tudi posamezniki, ki si s prevzemom delujočega podjetja zagotovijo lažji, hitrejši in varnejši vstop v podjetništvo. Od predvidenega profila potencialnih prevzemnikov pa je odvisno ali boste vašo prodajno namero izpostavili preko medija, ki tovrstne priložnosti komunicira, kot je BorzaPosla.si, ali pa boste z vašo prodajno namero obdelali tistih nekaj potencialnih prevzemnikov v panogi, za katere verjateme, da so prevzema sposobni.

4. Srečanja s potencialnimi prevzemniki – Še pred prvim srečanjem in podrobnejšim razkritjem podatkov o podjetju in poslovanju, si pridobite s strani potencialnega prevzemnika podpisan dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA). S podpisanim NDA se potencialni prevzemniki namreč zavezujejo, da bodo pridobljene informacije koristili zgolj za namen priprave prevzemne ponudbe in jih ne bodo komunicirali po trgu ali zaposlenim in poslovnim partnerjem vašega podjetja.

5. Pogajanja in usklajevanja transakcijskih pogojev – Pogajanj s potencialnimi prevzemniki se lahko lotite sami direktno ali pa pri tem uporabite nevtralno osebo, ki bo v vašem imenu zastopala interese, medtem ko se boste vi in vaš kupec pogovarjali o konstruktivnih vidikih prenosa in kasnejšega poslovanja. Ko boste s prevzemniki usklajevali ponudbe poskrbite, da bodo ponudbe vsebovale vse ključne elemente, potrebne pri nadaljnem odločanju glede izbire vašega naslednika. Vaša naloga pa je, da med tem ohranite konstruktiven in prijateljski odnos s prevzmenikom, kar je osnova za uspešen zaključek transakcije.

6. Skrbni pregled poslovanja – Ponudba prevzemnika je običajno pogojena z uspešno opravljenim skrbnim pregledom. Z izvedbo skrbnega pregleda se kupec želi prepričati, da vse informacije, na podlagi katerih je pripravil ponudbo, tudi zares držijo in hkrati preveriti vsa tveganja povezana s prevzemom. V tem trenutku je čas, da prodajalec na mizo položi vse svoje “fescikle” in predstavi vso zgodovino poslovanja in kako ustvarja zaslužek.

7. Zaključek transakcije in podpis kupoprodajne pogodbe – Na podlagi dogovorjenih izhodišč med vami in prevzemnikom vam bo vaš svetovalec pri prodaji pripravil izhodišča za pripravo transakcijske dokumentacije, to je lahko pogodba o prodaji poslovnega deleža (prodaja družbe) ali pogodba o prodaji sredstev podjetja (prodaja posla), odvisno od prodajne strukture, ki ste jo dogovorili s prevzemnikom.

Zakaj za pomoč pri prodaji vašega podjetja izbrati prav nas?

Borza posla pod eno streho združuje strokovnjake s celotnega področja prodaje podjetij, ki pokrivajo celoten spekter znanj, ki so potrebna pri tovrstnih transakcijah. Gre predvsem za strokovnjake s finančnega, davčnega in pravnega področja. Pri prodaji vašega podjetja preko Borze posla vam bo tako v vsakem trenutku postopka prodaje na voljo strokovnjak, ki ga v tistem trenutku dejansko potrebujete. Naš stroškovno učinkovit postopek prodaje podjetja je posebej prilagojen transakcijam z manjšimi, zasebnimi podjetji, na ta način tudi poskrbimo, da je vaš izkupiček ob prodaji podjetja čim višji.

Kakšen je prvi korak pri prodaji podjetja preko Borze posla?

Prijavite se na brezplačen uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja. V uvodnem razgovoru bomo poiskali odgovore na ključna vprašanja, kot so:
– Ali je vaše podjetje primerno za prodajo?
– Kdo vse je lahko kupec vašega podjetja?
– Kako kupci gledajo na vrednost podjetja?
– Kakšna je najprimernejša struktura prodaje?
– Kakšne so davčne posledice takšnih transakcij?

Skladno z vašimi potrebami in željami, vam bomo pripravili tudi ponudbo naših storitev za pomoč pri prodaji vašega posla.

Uvodni posvet je 100% diskreten in brez nadaljnih obveznosti.

>>>Prijava na brezplačen uvodni posvet<<<

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in vrednotenjem vašega podjetja nas lahko kontaktirate:
–   preko telefonske številke 051 868 868
–   preko email naslova podpora@borzaposla.si