Pravočasna priprava na prodajo podjetja je prav tako, če ne še bolj pomembna, kot številke, ki jih izkazujete v finančnih poročilih. Za vse podjetnike, ki se zavedate, da bo nekoč nastopil trenutek, ko se bo iz aktivnega podjetništva potrebno tudi umakniti, na Borzi posla, v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji, pripravljamo seminarje in srečanja s strokovnjaki s pravnega, davčnega in finančnega področja, na katerih boste izvedeli vse podrobnosti o postopku prodaje podjetja, načinih vrednotenja, možnih strukturah prodaje in davčnih posledicah takšnih transakcij. V nadaljevanju vam predstavljamo terminski plan in vsebinske sklope prihajajočih dogodkov na temo prodaje in prevzemov zasebnih podjetij.

Naslednji dogodek:

23.6.2020 (torek), 15:00 – 16:30, – [WEBINAR] Ocenjevanje vrednosti podjetja – PRIJAVA

V sodelovanju z SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organiziramo brezplačno strokovno spletno delavnico na temo ocenjevanja vrednosti podjetja.

Na spletni delavnici bo predavatelj:
a) predstavil kaj je ocena vrednosti podjetja, zakaj jo potrebujemo in kaj vse zajema poročilo o oceni vrednosti podjetja,
b) predstavil postopek ocenjevanja vrednosti podjetja,
c) predstavil različne načine vrednotenja,
d) predstavil najpogostejše napake pri vrednotenju,
e) predstavil aktualne spremembe,
f) predstavil konkreten primer.

Predavatelj:

Črtomir Časar je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in izkušeni finančnik, z večletnimi izkušnjami na področju ocenjevanja vrednosti podjetij za različne namene in podjetij različnih velikosti ter pri ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev. Sodeloval je tudi pri več pripravah načrtov prestrukturiranja podjetij. V svoji 14-letni karieri si je največ izkušenj pridobil na bančnem področju, kjer ima kar 14 let delovnih izkušenj, in sicer na različnih področjih, tudi vodstvenih, ter v organih odločanja (upravljanje kreditnih tveganj, investicijsko bančništvo, poslovanje s prebivalstvom, nadziranje družb). V letih 2009-2013 je deloval kot član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2014 je pridobil Potrdilo za člane nadzornih svetov in upravnih odborov Združenja Nadzornikov Slovenije.
Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Potekala bo preko aplikacije Zoom. Delavnico sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naši dogodki v letu 2020:

Marec – četrtek 5.3.2020 – Delavnica V podjetništvo s prevzemom delujočega podjetja ZAKLJUČENO

Marec – sreda 11.3.2020 – Delavnica Družinsko nasledstvo ali prodaja podjetja? ZAKLJUČENO

Maj – četrtek 14.5.2020 – [WEBINAR] Razlikovanje med vlogo lastnika in vlogo direktorja ZAKLJUČENO

Maj – četrtek 28.5.2020 – [WEBINAR] Prodaja podjetja v in po obdobju COVID-19 – ZAKLJUČENO

23.6.2020 (torek), 15:00 – 16:30, – [WEBINAR] Ocenjevanje vrednosti podjetja – PRIJAVA

September – Priprava na prenos lastništva podjetja

Oktober – Delavnica V podjetništvo s prevzemom delujočega podjetja

Oktober – Pravni vidiki prenosa lastništva podjetja

November – Davčni vidiki prenosa lastništva podjetja

Imate dodatna vprašanja?

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z našimi dogodki nas lahko kontaktirate:

  • preko telefonske številke 051 868 868 ali
  • email naslova podpora@borzaposla.si.