Borza posla je spletni portal, ki nudi pregled nad delujočimi slovenskimi podjetji, ki so naprodaj. Omogoča namreč, da lastnik podjetja, obrti, franšize… objavi namero o prodaji svojega posla, na drugi strani pa lahko tisti, ki išče priložnosti za širitev poslovanja ali pa le idejo za začetek svoje podjetniške poti, s prevzemom že utečenega posla vstopi na trg hitreje in manj tvegano.

 

Kakšno podjetje lahko kupite ali prodate na portalu Borza posla?

Na portalu Borza posla boste našli različne tipe oglasov – od utečenih podjetij, ki so naprodaj, do pregleda franšiznih priložnosti, ki so na voljo v Sloveniji. Oglase na portalu razvrščamo v 4 tipe poslovnih priložnosti: delujoča podjetja, poslovna sredstva, popoldanske dejavnosti in franšizne priložnosti.

Nekatere najbolj zanimive poslovne priložnosti na trgu predstavljajo prav oglasi za delujoča podjetja, ki so naprodaj preko portala Borza posla, gre za podjetja z utečenimi posli in denarnim tokom, ki lastniku podjetja omogoča svoboden, podjetniški življenski slog. Nakup delujočega podjetja lahko predstavlja lepo priložnost za širitev obstoječe dejavnosti ali pa hitrejši in bolj zanesljiv vstop na samostojno podjetniško pot.

Nakup delujočega podjetja lahko predstavlja lepo priložnost za širitev obstoječe dejavnosti ali pa hitrejši in bolj zanesljiv vstop na samostojno podjetniško pot.

Lepo priložnost za dodaten zaslužek predstavljajo različne popoldanske dejavnosti, ki ponavadi sicer ne ustvarijo dovolj denarnega toka za zaposlitev, vendar lastniku omogočajo dodaten zaslužek, včasih celo priložnost za razvoj v resnejši posel in nekoč tudi samozaposlitev.

Premoženje podjetij, ki ni neposredno vključeno v obstoječe poslovanje, boste našli v oglasih kjer se prodajajo poslovna sredstva. Omenjeno premoženje največkrat predstavljajo nepremičnine, naprave, oprema, stroji, zaloge, blagovne znamke, spletne strani,… skratka poslovna sredstva, ki lahko predstavljajo priložnost za hiter pričetek poslovanja.

Na Borzi posla pa boste našli tudi mnoge franšize, ki so na voljo v Sloveniji in lahko prav tako predstavljajo zanimiv način vstopa na samostojno podjetniško pot, s pomočjo preizkušenega recepta franšizodajalcev.

 

Kako mi Borza posla pomaga pri nakupu ali prodaji podjetja?

Vsem, ki razmišljate o nakupu utečenega podjetja, bodisi kot priložnosti za vstop na nove trge, možnosti za povečanje tržnega deleža ali pa kot priložnosti za vstop na samostojno podjetniško pot, Borza posla nudi pregled nad delujočimi slovenskimi podjetji, ki so naprodaj.

Borza posla nudi pregled nad delujočimi slovenskimi podjetji, ki so naprodaj.

Lastnika podjetja, ki je naprodaj na Borzi posla lahko kontaktirate direktno. Vsem, ki se zanimate za nakup katerega od podjetij pa priporočamo, da se v prvem koraku predstavite in pojasnite zakaj vas nakup posla zanima. Prodaja podjetja namreč v večini primerov poteka na  diskreten način, saj so podjetniki nenaklonjeni k razkrivanju konkurenčno občutljivih informacij zgodaj v postopku prodaje podjetja, zelo občutljiva je namreč lahko že sama informacija, da je podjetje naprodaj.

Lastnikom podjetij, ki razmišljate o prodaji svojega posla pomagamo s svetovanjem pri pripravi na prodajo podjetja, vrednotenju podjetja in poskrbimo za primerno komunikacijo namere o prodaji. Zavedamo se, da je informacija o prodaji podjetja konkurenčno zelo občutljiv podatek, zato omogočamo povsem diskretno komunikacijo in tudi pomoč pri iskanju potencialnih kupcev. Za več informacij nas kontatirajte.

 

Na kakšen način je lahko strukturirana prodaja podjetja?

Prodaja podjetja je lahko strukturirana na različne načine – lahko se prodaja poslovni delež, torej podjetje v celoti z vsem premoženjem, pravicami in obveznostmi ali pa se posel prodaja po sredstvih, v tem primeru kupec lahko prosto izbira sredstva, ki jih bo prevzel od trenutnega lastnika in jih prenesel na svoje podjetje.

Vsaka pot ima svoje prednosti in slabosti ter tudi davčne posledice, zato preverite tudi pri svojem davčnem svetovalcu, katera struktura prodaje podjetja je v vašem primeru optimalna.

 

Zakaj bi nekdo želel prodati uspešno, delujoče podjetje?

Podjetniki, ki želijo svoje podjetje prodati, imajo za ta korak zelo različne motive. Med najpogostejšimi razlogi za prodajo podjetja so upokojitev, bolezen in selitev. Poleg naštetih pa so pogosti razlogi za prodajo podjetja tudi izgorelost, ločitev, drugi poslovni izzivi, pomanjkanje motivacije in podobno.

Se pa vedno bolj pogosto na nas obračajo tudi mladi slovenski serijski podjetniki, ki jim je največji izziv iskanje in realiziranje novih poslovnih priložnosti, ko posel postane rutina, pa adrenalin zbledi in nakup takšnega posla je lahko zelo lepa priložnost za nekoga, ki je sicer uspešen pri vodenju, ni pa vešč lansiranja novih idej.