Nakup delujočega podjetja z utečenim poslom ali pričetek iz nič? Statistike pravijo, da le vsako drugo podjetje preživi svoje prvo leto delovanja. Večina jih namreč propade. Iz nič ustvariti donosen posel je zahteven in dolgotrajen proces, garancije za uspeh pa ni.

Novopečenega podjetnika namreč čakajo zahtevne naloge, poleg prave poslovne ideje so za uspeh potrebni tudi premišljen poslovni model, ustrezen razvoj izdelka, iskanje primernih dobaviteljev, razvoj blagovne znamke, trženje izdelkov oz. storitev, iskanje prvih kupcev, itd. Vsak začetek je težak in nihče, ki je v poslu uspel, tega ni dosegel zlahka.

Obstaja pa tudi hitrejša, lažja in manj tvegana pot, ki se jo ob vstopu v nove panoge ali na nove trge poslužujejo tudi mnogi uspešni podjetniki. S prevzemom utečenega posla je prvi korak bistveno enostavnejši. S prevzemom utečenega posla podjetnik prevzame na trgu že preverjeno poslovno idejo, z utečenimi procesi, preizkušenim izdelkom, obstoječimi poslovnimi partnerji, rednimi kupci,… njegova naloga pa je, da s svojo vizijo in podjetnostjo posel popelje do novih uspehov.

“Podjetništvo s prevzemom” v svetu postaja tudi sinonim za hitrejši, lažji in bistveno manj tvegan vstop v podjetništvo.

“Podjetništvo s prevzemom” v svetu postaja tudi sinonim za hitrejši, lažji in bistveno manj tvegan vstop v podjetništvo. Tematiko vstopa v podjetništvo s pomočjo prevzema (entrepreneurship through acquisition) kot samostojen predmet obravnavajo celo na najbolj uglednih poslovnih šolah, kot so “Harvard University” in “Chicago Booth School of Business“. Če torej prevzem utečenega posla predstavlja karierno priložnost za diplomante tako prestižnih šol, zakaj ne bi bila to priložnost tudi za vas?

 

Zakaj nakup podjetja z utečenim poslom?

Prej ali slej vsak podjetnik pride do spoznanja, da nismo vsi dobri v vsem – nekateri z lahkoto generirajo nove poslovne ideje, ki so na trgu vedno znova uspešne, vendar se posla naveličajo takoj, ko ta postane rutina. Gre za tako imenovane serijske podjetnike, ki so odlični pri lansiranju novih idej na trg, malo manj pa jim posel diši, ko pride do vsakdonevne rutine. Na drugi strani pa imamo posameznike, ki imajo odlične prodajne in vodstvene sposobnosti, ne uspejo pa razviti svoje poslovne ideje v uspešen posel.

“Prav prevzem utečenega posla lahko takšnemu posamezniku predstavlja bližnjico za vstop v svet podjetništva in z njim povezan življenski slog.”

Prav prevzem utečenega posla lahko takšnemu posamezniku predstavlja bližnjico za vstop v svet podjetništva in z njim povezan življenski slog. Prevzem utečenega posla pa lahko predstavlja tudi priložnost za obstoječega podjetnika, da na ta način pride do novih kupcev ali vstopi na nov trg.

 

Vendar, ali ni prevzem obstoječega podjetja tvegan?

Temeljito izveden skrbni pregled in ustrezna prevzemna struktura sta osnovni pogoj za uspešen prevzem. Velik del transakcij z malimi podjetji se strukturira kot odkup dejavnosti in ne kot prevzem družbe (podjetja), ki je nosilec te dejavnsoti. S tem, ko dejavnost izločite iz podjetja, kot kupec prevzamete vse tisto, kar ustvarja prihodke in zaslužek, torej zdravi del posla. Vsa tveganja v obliki obveznosti in jamstev pa na ta način še naprej ostanejo v lasti prodajalca.

Za bolj podrobno obrazložitev različnih možnosti strukture prevzema malega podjetja obiščite eno izmed naših delavnicV podjetništvo s prevzemom“, kjer vas bomo oborožili z znanjem, ki ga boste potrebovali pri prevzemu delujočega podjetja oz. utečenega posla.

 

Kje najti podjetja, ki so naprodaj?

Borza posla je prvi slovenski spletni portal, ki nudi pregled nad slovenskimi podjetji, ki so naprodaj. V večini primerov gre za manjša, zasebna podjetja, t.i. “lifestyle podjetja”. S prevzemom takšnega podjetja si kupec pravzaprav kupi službo in podjetniški življenski slog.

Pri prevzemu malega podjetja v večini primerov ne gre za pasivno naložbo, temveč je to naložba v kariero, zadovoljstvo in osebno rast. Dejstvo je, da je začeti posel iz nič v obdobju, ko je večina izdelkov in storitev praktično že na trgu, postalo prava umetnost, kdaj in če bo takšen podjetnik prišel do točke preloma, je praktično nemogoče napovedati. S prevzemom že delujočega sistema pa lahko to pot bistveno skrajšate, na zeleni veji je lahko podjetnik že po letu ali dveh.

“Borza posla je prvi slovenski spletni portal, ki nudi pregled nad utečenimi podjetji, ki so naprodaj.”

Ne glede na to, ali panogo že poznate ali pa ste se pripravljeni učiti od nekoga, ki je vse izzive v panogi že spoznal, imate z nakupom utečenega posla in željo po uspehu odprte vse možnosti za rast in uspeh, tako v poslu, kot tudi v življenju.

 

Kako poteka prevzem delujočega podjetja?

Prevzem podjetja z utečenim poslom še zdaleč ni enostaven. Najprej je potrebno piskati vaše interesno področje in ugotoviti, česa ste sposobni, ko enkrat poznate svoje želje, sposobnosti in omejitve, pa se pot šele začne. Poznati je potrebno osnovne korake pri prodaji oziroma prevzemu podjetja. V pomoč pri iskanju priložnosti za nakup delujočih podjetij vam je lahko tudi baza podjetij, ki so naprodaj preko portala Borza posla.

“V pomoč pri iskanju priložnosti za nakup utečenega podjetja vam je lahko baza podjetij, ki so naprodaj preko portala Borza posla.”

Ko najdete podjetje, ki se vam zdi primerno za prevzem, se ne zaletavajte v nakup, vzemite si čas za temeljit skrbni pregled. Preveriti je potrebno statusno-pravne zadeve, finančne izkaze, premoženjsko stanje, pogodbena razmerja, morebitne sodne in druge pravne postopke, pravice intelektualne lastnine,… seznam za skrbni pregled je lahko zelo obsežen, odvisno seveda od velikosti podjetja in strukture prevzema.

 

Kako oceniti vrednost podjetja?

Pri ocenjevanju vrednosti podjetij se uporabljajo različne metode, ki jih v grobem delimo na statične in dinamične. Gledano s statičnega vidika, je podjetje vredno vsaj toliko, kolikor je vredno njegovo premoženje. Ker pa pri prevzemu delujočega podjetja prevzemnik ponavadi kupuje zaslužek, je pri tržni prodaji podjetja veliko bolj smiselno vrednost presojati z eno izmed dinamičnih metod, ki prevzemniku povedo, koliko zaslužka je to premoženje sposobno ustvariti.

Za kupca malega podjetja naj bo glavno merilo pri ocenjevanju vrednosti diskrecijski denarni tok, to je zaslužek, ki je podjetniku na voljo za izplačevanje dohodka in odplačevanje investicije, ob tem pa naj upošteva tudi, kaj vse mora za omenjeni zaslužek postoriti in koliko časa mu posel vzame.

“Za kupca malega podjetja naj bo glavno merilo pri ocenjevanju vrednosti zaslužek…”

Pri prevzemu malega podjetja ponavadi ne gre za pasivno naložbo, temveč boste po vsej verjetnosti v posel aktivno vpleteni na dnevni ravni, zato naj bo obdobje za povračilo investicije temu primerno prilagojeno. Najbolj pogosto se doba povračila investiije skozi diskrecijski denarni tok, pri nakupu malega podjetja, giblje med 1 in 3 leti. Odvisno od tveganj in mnogih dejavnikov, kot so trendi v panogi, konkurenca, vstopne ovire in seveda tudi od pogajalskih sposobnosti prevzemnika.

 

Tudi vi razmišljate o podjetništvu s prevzemom?

Obiščite eno izmed naših delavnic “V podjetništvo s prevzemom“. Prevzem že delujočega podjetja lahko predstavlja hitrejši, lažji in bistveno manj tvegan prvi korak v podjetništvo. Kje pričeti? Kako najti pravo priložnost? Kako poteka prevzem podjetja? Vse to obravnavamo v okciru delavnice “V podjetništvo s prevzemom”.

Preverite proste termine in si rezervirajte svoje mesto na delavnici še danes.

Več o delavnici si lahko preberete TUKAJ.