Nakup podjetja z utečenim poslom ali pričetek iz nič? Statistike pravijo, da le vsako drugo podjetje preživi svoje prvo leto delovanja. Večina jih namreč propade. Iz nič ustvariti donosen posel je zahteven in dolgotrajen proces, garancije za uspeh ni.

Novopečenega podjetnika namreč čakajo zahtevne naloge, poleg prave poslovne ideje so za uspeh potrebni tudi premišljen poslovni model, ustrezen razvoj izdelka, iskanje primernih dobaviteljev, razvoj blagovne znamke, trženje izdelkov, iskanje prvih kupcev, itd. Vsak začetek je težak in nihče, ki je v poslu uspel, tega ni dosegel zlahka.

Iz nič ustvariti donosen posel je zahteven in dolgotrajen proces, garancije za uspeh ni.

S prevzemom utečenega posla pa ponavadi prevzamete na trgu že preverjeno poslovno idejo, utečene poslovne procese, obstoječe poslovne partnerje, izdelke, kupce,… vaše poslanstvo pa je, da s svojo vizijo in podjetnostjo posel popeljete do novih uspehov in istočasno uživate svoboden, podjetniški življenski slog.

 

Zakaj nakup podjetja z utečenim poslom?

Prej ali slej vsak od nas pride do spoznanja, da nismo vsi dobri v vsem – nekateri z lahkoto generirajo nove poslovne ideje, ki so na trgu vedno znova uspešne, vendar se posla naveličajo takoj, ko ta postane rutina, gre za tako imenovane serijske podjetnike.

Na drugi strani pa imamo mnogo ljudi, ki so zelo podjetni, imajo odlične prodajne in vodstvene sposobnosti, ne uspejo pa razviti svoje poslovne ideje v uspešen posel. Nakup utečenega posla lahko tako marsikomu predstavlja bližnjico za vstop v svet podjetništva in z njim povezan življenski slog. Prav tako lahko prevzem že utečenega posla predstavlja priložnost za obstoječega podjetnika, da na ta način pride do novih kupcev ali celo vstopi na nov trg.

 

Vendar, ali ni nakup podjetja z zgodovino tvegano dejanje?

Večina transakcij pri prevzemih malih podjetij se zgodi kot odkup dejavnosti in ne kot prevzem družbe (podjetja), ki je nosilec te dejavnsoti. S tem ko dejavnost izločite iz podjetja, kot kupec prevzamete zdravi del posla, vse morebitne nerazkrite obveznosti in jamstva pa na ta način še naprej ostanejo v lasti prodajalca. Za bolj podrobno obrazložitev različnih možnosti strukture prodaje malega podjetja nas kontaktirajte.

 

Kje najti podjetja, ki so naprodaj?

Borza posla je prvi slovenski spletni portal, ki nudi pregled nad utečenimi slovenskimi podjetji, ki so naprodaj. V večini primerov gre za manjša podjetja, t.i. “lifestyle podjetja”, z nakupom katerega si pravzaprav kupite službo oz. podjetniški življenski slog. Pri nakupu malega podjetja ponavadi torej ne gre za pasivno naložbo, temveč za naložbo v kariero, zadovoljstvo in osebno rast. Dejstvo je, da je začeti posel iz nič v današnjih časih, ko je večina izdelkov in storitev praktično že na trgu, postalo prava umetnost. In prav vsakdo tudi nima ustrezne žilice za generiranje uspešnih poslovnih zgodb.

Borza posla je prvi slovenski spletni portal, ki nudi pregled nad utečenimi podjetji, ki so naprodaj.

Drugače pa je s prevzemom in vodenjem utečenega posla – če poznate panogo ali ste se pripravljeni učiti ter ste pripravljeni na trdo delo, imate z nakupom utečenega posla odprte vse možnosti za uspeh v poslu in življenju.

 

Kako poteka nakup podjetja z utečenim poslom?

Nakup podjetja z utečenim poslom pa še zdaleč ni enostaven proces. Poznati je potrebno osnovne korake pri prodaji oziroma nakupu podjetja. Najprej je potrebno sprejeti odločitev s čim se želite ukvarjati, ko enkrat poznate svoje želje, sposobnosti in omejitve, pa se pot šele začne. V pomoč pri iskanju priložnosti za nakup utečenega podjetja vam je lahko baza podjetij, ki so naprodaj preko portala Borza posla.

V pomoč pri iskanju priložnosti za nakup utečenega podjetja vam je lahko baza podjetij, ki so naprodaj preko portala Borza posla.

Ko najdete podjetje, ki se vam zdi primerno za prevzem, si vzemite čas za temeljit skrbni pregled. Preveriti je potrebno statusno-pravne zadeve, finančne izkaze, premoženjsko stanje, pogodbena razmerja, sodne in druge pravne postopke, pravice intelektualne lastnine in podobno.

Kaj vse boste želeli tekom skrbnega pregleda preveriti je odvisno tudi od panoge – v gostinstvu je naprimer ena izmed pomembnejših informacij trajanje najemne pogodba in možnost prenosa le te, pri prevzemu spletne trgovine pa vas bo zanimalo na kakšen način spletna trgovina privablja obiskovalce in s tem povezani stroški.

V nadaljevanju vam navajamo nekaj iztočnic, ki vas lahko vodijo skozi skrbni pregled, ko razmišljate o nakupu utečenega posla. Torej, predno se podate v prevzem delujočega podjetja, se seznanite z naslednjimi dejstvi o podjetju:

 • Pravnoorganizacijska oblika podjetja
 • Lastniška struktura (en lastnik ali več lastnikov, kako je s predkupnimi pravicami, če je lastnikov več)
 • Predmet prodaje (podjetje, sredstva, know-how, baza strank, pogodbe, dobro ime, poslovna ideja)
 • Bilance in izkazi uspeha preteklih let (preglejte poslovanje za vsaj 3 do 5 let nazaj)
 • Poročilo o prodaji po mesecih za pretekla leta (preverite za vsaj 3 do 5 let nazaj)
 • Terjatve (zapadle in nezapadle)
 • Obveznosti (zapadle in nezapadle)
 • Zaloge (ali so zaloge tudi v ceni in ali gre za aktualne ali stare zaloge)
 • Oprema in nepremičnine (ali so tudi v ceni in v kakšnem stanju so)
 • Pogodbe (pogodbe z dobavitelji, kupci, zaposlenimi, najemodajalci)
 • Reklamacije izdelkov (koliko je reklamacij na izdelke)
 • Nabavni cikel strank, prodajni lijak
 • Marketing strategije
 • Stroški trženja
 • Preverite raven cen in možnost za korekture
 • Zgodovina in trendi panoge in trga
 • Lokacija izvajanja dejavnosti in trg, ki ga pokriva
 • Ugled podjetja
 • Odnosi s ključnimi kupci in morebitna odvisnost od posameznih kupcev
 • Morebitne prenapihnjene plače zaposlenih
 • Seznam zaposlenih in poslovni procesi
 • Organizacijska struktura in management
 • Morebitne nerazkrite tožbe
 • Zakonski predpisi in omejitve
 • Zavarovanja

 

Kako oceniti vrednost podjetja?

Pri vrednotenju podjetij uporabljamo različne metode. Gledano z vidika premoženja, je podjetje vredno vsaj toliko kolikor je vredno njegovo premoženje. Ker pa pri prevzemu delujočega podjetja ponavadi kupujemo prihodnje donose, je pri tržni prodaji podjetja veliko bolj smiselno vrednost presojati z dinamično metodo. Za kupca malega podjetja, naj bo glavno merilo čas, ki je potreben, da se njegova investicija povrne, ob tem pa naj upošteva intenzivnost vpletenosti lastnika v poslovanje.

Za kupca malega podjetja, naj bo glavno merilo čas, potreben da se njegova investicija povrne, ob tem pa naj upošteva intenzivnost vpletenosti v poslovanje.

Pri prevzemu malega podjetja ponavadi ne gre za pasivno naložbo, temveč boste po vsej verjetnosti v posel aktivno vpleteni na dnevni ravni, zato naj bo obdobje za povračilo investicije temu primerno krajše. Najbolj pogosto se doba povračila investiije pri nakupu malega podjetja giblje med 1 in 3 leti. Odvisno od mnogih notranjih in zunanjih dejavnikov, kot so trendi v panogi, konkurenca, vstopne ovire in seveda tudi od vaših pogajalskih sposobnosti. Več o vrednotenju malega podjetja pa v enem izmed prihodnjih člankov.

Za pomoč ali nasvet pri prodaji podjetja smo vam vedno na voljo, kontaktirate nas lahko na 051 868 868 ali preko kontaktnega obrazca.