V tem prispevku bomo Vavčer za prenos lastništva, ki ga je pripravil Slovenski podjetniški sklad, obravnavali predvsem z vidika prodaje podjetja na trgu. Pogledali bomo kako Vavčer za prenos lastništva lahko koristite pri prodaji ali prevzemu vašega podjetja, kakšne so ugodnosti in pogoji koriščenja ter seveda ali Vavčer za prenos lastništva sploh lahko koristite v vašem primeru.

Vabimo vas tudi, da se prijavite na brezplačen posvet na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja s pomočjo Vavčerja za prenos lastništva, obrazec za prijavo na posvet boste našli tukaj. Skupaj se bomo pogovorili o tem ali je vaše podjetje primerno za prodajo s pomočjo vzpodbud s strani Slovenskega podjetniškega sklada, prejeli boste tudi navodila za pridobitev ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva.

 

Kaj je Vavčer za prenos lastništva?

Slovenski podjetniški sklad je konec novembra 2019 objavil Vavčer za prenos lastništva. Namen in cilj Vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva, med katere spadajo tudi aktivnosti pri prodaji in prevzemu podjetja, vse z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da podjetje posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prenos lastništva, z vidika prodaje podjetja, po tem javnem pozivu pomeni:
–   prodajo večinskega poslovnega deleža v podjetju (d.o.o., d.d., k.d.d., SE),
–   prodajo podjetja samostojnega podjetnika (s.p.) v skladu z 72a. členom ZGD-1.

vavcer za prenos lastnistva podjetja, prodaja podjetja

Kako mi Vavčer lahko pomaga pri prodaji mojega podjetja?

S pomočjo Vavčerja za prenos lastništva lahko podjetja pridobijo subvencijo od 500 EUR do 9.000 EUR oziroma 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo in izvedbo prodaje podjetja za prodajalce, kot tudi na drugi strani aktivnosti vezanih na usposabljanja za prevzemnike.

Prodajo oziroma prevzem podjetja Vavčer obravnava v treh sklopih, za vsak posamezni sklop je možno pridobiti sofinanciranje v višini 60% upravičenih stroškov, oziroma do največ 3.000 EUR na sklop, skupaj v treh sklopih torej do največ 9.000 EUR.

1. Sklop: Priprava na prodajo podjetja (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Ocena vrednosti podjetja.
–   Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.
–   Oglaševanje namere o prodaji in iskanje potencialnih prevzemnikov.

2. Sklop: Izvedba postopka prodaja podjetja (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov pri prodaji podjetja.
–   Priprava kupoprodajne pogodbe.
–   Notarske storitve.
–   Skrbni pregled.

3. Sklop: Podpora in pomoč prevzemnikom (sofinanciranje 60% oz do 3.000 EUR):
–   Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
–   Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
–   Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Koristnik Vavčerja mora pred oddajo vloge za pridobitev Vavčerja opraviti brezplačni intervju s predstavnikom Slovenskega podjetniškega sklada, na katerem bo tudi prejel vse informacije o Vavčerju in postopku pridobitve.

 

Osnovni pogoji za možnost koriščenja Vavčerja

Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti (niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.). Glavni pogoji za možnost koriščenja ugodnosti iz naslova Vavčerja so:

  • Mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge).
  • Sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
  • Na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (upošteva se tudi nosilec dejavnosti pri s.p.).
  • Poravnane tekoče obveznosti do države.
  • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).

 

Postopek pridobitve in koriščenja Vavčerja

Vsem, ki boste pri prodaji svojega podjetja koristili naše storitve, smo na voljo za brezplačno pomoč pri pridobivanju in uveljavljanju ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva, poskrbeli bomo, da bo postopek za vas čimbolj enostaven in da bodo sredstva čim bolj učinkovito izkoriščena za pomoč pri prodaji vašega podjetja. Za podrobnejši opis potopka prodaje podjetja in ponudbo naših storitev pri prodaji podjetja kliknite tukaj, kratek opis pridobitve in uveljavljanja ugodnosti Vavčerja za prenos lastništva pa v nadaljevanju.

Za začetek vas prosimo, da izpolnete in pošljete naš spletni obrazec za uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja. Na podlagi informacij, ki nam jih boste posredovali preko obrazca, bomo opravili brezplačen uvodni razgovor na temo prodaje vašega podjetja in možnosti koriščenja ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva. Če se izkaže, da je vaše podjetje primerno za koriščenje ugodnosti iz naslova Vavčerja, vam bomo pomagali skozi postopek pridobitve in koriščenja spodbud iz Vavčerja.

 

Kako začnem?

Za začetek izpolnite obrazec na naši spletni strani in se prijavite na brezplačen posvet na temo prodaje vašega podjetja, skupaj bomo pogledali ali je vaše podjetje primerno za prodajo s pomočjo vzpodbud s strani Slovenskega podjetniškega sklada, prejeli boste tudi podrobna navodila za pridobitev ugodnosti iz naslova Vavčerja za prenos lastništva.