Vrednost podjetja je podatek, ki bi ga moral vsak podjetnik poznati in redno spremljati. Za osebni posvet na temo vrednotenja in prodaje vašega podjetja smo vam na voljo svetovalci Borze posla, na posvet se lahko prijavite tukaj.

Z Matejo Ahej pa smo se tokrat pogovarjali o tem kaj vse vpliva na vrednost podjetja, ali ocenjena vrednost zajema tudi opremo, zaloge in nepremičnino, kako na vrednost vpliva zadolženost podjetja, kako na vrednost gleda kupec in tudi kako na hitro povečati vrednost podjetja.

V svoje podjetje sem skozi leta vložil veliko časa, denarja in energije, koliko je vse to vredno sedaj, ko želim podjetje prodati?
Na žalost ga ni modela ocenjevanja, ki bi ovrednotil vaš trud, energijo in čas, ki ste ga vložili v podjetje. Na srečo pa so se vsi ti vložki zelo verjetno odrazili v vašem konkretnem poslovanju (denarnem toku, prodaji ipd.), ki pa že predstavlja merilo za ocenjevanje vrednosti.

Vrednost lahko ocenimo na različne načine (na sredstvih zasnovan način, na donosu zasnovan način, tržne primerjave) vendar se večina podjetij oceni tako, da se z napovedjo poslovne prihodnosti podjetja, za 3 do 5 let, oceni koliko presežnega denarja bo podjetje ustvarjalo. To je generator vrednosti podjetja. Seveda pa je pomembna tudi poslovna preteklost podjetja saj tako ugotavljamo verodostojnost načrtov za prihodnost.

Ali za namen prodaje podjetja potrebujem cenitev s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in kako mi ta dokument pri prodaji lahko pomaga?
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti seveda lahko poda najbolj neodvisen in objektiven pogled na vrednost podjetja. Nikakor pa ne gre enačiti ocene vrednosti in dejansko dosežene oz. postavljene cene. Ceno lahko določi podjetnik sam. Ocena vrednosti s strani neodvisnega strokovnjaka pa ponavadi predstavlja dober okvir in argumentacijo tudi za lastnika, ki lahko sam preveč čustveno in pristransko ocenjuje vrednost, kupec na drugi strani pa bi podjetje gledal izključno racionalno.

Kako lahko sam ocenim vrednost svojega podjetja?
Obstaja teorija, ki pravi, da se v povprečju podjetja prodajajo za 3 do 5x svojega EBITDAja. EBITDA izračunomo tako, da vzamemo čiste prihodke od prodaje in odštejemo stroške iz poslovanja (razen amortizacije, ki ne predstavlja denarnega toka) ter druge stroške  ter znesek pomnožimo s 3 do 5. Tako izračunani vrednosti pogosto rečemo, da je izračunana čez palec in zato ni najboljše orodje za ocenitev vrednosti, saj na ta način zanemarimo preveč zelo pomembnih faktorjev.

Druga je možnost, ki sloni na vrednosti sredstev in zanemarja denarne tokove v podjetju. Okvirno vrednost dobite tako, da vzamete bilanco stanja in namesto knjigovodskih vrednosti uporabite dejanske tržne vrednosti sredstev in virov. Tudi vrednosti terjatev in obveznosti ter finančnih naložb prilagodite dejanskemu stanju. Ko boste vrednosti prilagodili vam ostane samo še, da izračunate razliko med vrednostjo sredstev in virov sredstev. Razlika predstavlja vrednost lastniškega kapitala.

Kako na vrednost mojega podjetja gleda kupec?
Kupec bo na vrednost vašega podjetja gledal zelo racionalno. Ugotavljal bo predvsem v kakšnem času se mu bo povrnila investicija v nakup. Če bo ocenil, da je ceneje, da sam postavi poslovanje enako vašemu, ali da kupi drugo podjetje, mu nakup ne bo zanimiv – temu rečemo tudi metoda substitucije oz. nadomestitvene vrednosti. Tudi s tega vidika z višino cene ne gre pretiravati čez mejo racionalnih pričakovanj.

Ceno kupec pogosto ocenjuje skozi tveganja, ki se pojavijo z nakupom obstoječega podjetja. Večja so zaznana tveganja bolj bo kupec želel ceno znižati oz. več zagotovil ali jamstev bo zahteval.

Ali ocenjena vrednost podjetja zajema tudi opremo, stroje in zaloge? Kako pa je z nepremičnino?
Odvisno za kakšen način prodaje se odločite. Naj odgovorim z vprašanjem. Ali bi brez strojev, naprav, opreme, ter nepremičnin lahko ustvarjali prihodke? Če jih ne bi posedovali bi jih morali najeti, kar bi predstavljajo višje stroške poslovanja in posledično nižjo donosnost in vrednost podjetja.

Torej sodobne ocene, ki so najbolj priznane in tudi teoretično najbolj pravilne za večino podjetij, podjetje ocenjujejo na podlagi donosov. Za donose, ki jih ustvarimo pa potrebujemo vse zgoraj našteto. Torej tako ocenjena vrednost že vključuje vse našteto, saj brez sredstev ne bi mogli ustvariti donosa.

Naj pa vendarle opozorim, da kupec pogosto ni pripravljen kupovati podjetja v katerem je lastniška nepremičnina (sploh če ni nujna za poslovanje), saj je lahko bistveno ugodnejši najem. Prav tako lahko podjetnik z izločitvijo nepremičnine in zaračunavanjem najemnine ter kasneje prodajo podjetja sumarno celo realizira višji izkupiček,

Kako zadolženost podjetja vpliva na vrednost podjetja in ali kupci ponavadi pričakujejo, da bodo podjetje kupili brez dolgov in bremen?
Kupec in prodajalec se lahko sporazumeta, da predmet nakupa samo del poslovanja, ki ne bo vključeval dolgov in bremen. To je pogosto takrat, kadar kupec kupuje posamična sredstva podjetja ali pa takrat, ko dolgovi niso predmet tekočega poslovanja.

Kadar pa se prodaja podjetje kot celota, torej 100% delež, pa obveznosti ne izločamo, zagotovo pa nižajo vrednost.

V roku enega leta želim svoje podjetje prodati, kako lahko na hitro povečam vrednost svojega podjetja?
Eno leto je zelo kratka doba za povečanje vrednosti. Vendarle pa imate na voljo nekaj mehanizmov.

 1. Prenehajte z davčno optimizacijo
  Davčna optimizacija ponavadi pomeni povečanje stroškov oz. nižanje prihodkov (kot to dopuščajo računovodski standardi), kar nujno pomeni nižjo donosnost in posledično nižjo vrednost. Prav tako se izognite »kreativnemu računovodstvu«, ki povečuje tveganje.
 2. Pridobite nove kupce
  V kolikor imate majhno število kupcev uvedite strategije za pridobitev novih kupcev, saj diverzificirani kupci bolje vplivajo na vrednost in znižujejo tveganje
 3. Zagotovite kontinuiteto
  Poskrbite, da lahko podjetje posluje tudi brez vas (v kolikor imate tim sodelavcev), popišite procese in strukturirajte poslovanje
 4. Pozitivna podoba
  Tukaj lahko še največ naredite na res kratek rok. Socialna omrežja, spletna stran, predstavitvena gradiva, to so vaši prvi ambasadorji.
 5. Odnosi sodelavci
  Urejeno in stabilno delovno okolje je dober znak za potencialnega kupca. In predstavlja zmanjšano tveganje.

Za vas se je z Matejo Ahej pogovarjal Tomo Senekovič, svetovalec za prodajo podjetij.

Razmišljate o prodaji svojega podjetja? Kontaktirajte nas in skupaj se bomo pogovorili o tem ali je vaše podjetje možno prodati, koliko bi lahko znašala tržna vrednost, kdo vse bi lahko bili kupci in hkrati preverili možnosti medsebojnega sodelovanja pri prodaji vašega podjetja.