V običajnih gospodarskih okoliščinah podjetnik skozi povečanje števila kupcev, prihodkov in zaslužka, hkrati gradi tudi vrednost svojega podjetja. In ko pride čas za izstop iz podjetja, bodisi zaradi upokojitve ali drugih osebnih razlogov, lahko lastnik takšnega podjetja proda sposobnost generiranja prihodkov in zaslužka nekomu, ki vidi priložnost, kako posel popeljati novim zmagam naproti.

Na žalost pa se stvari vedno ne odvijajo, kot jih ljudje planiramo in včasih se zgodi, da iz različnih poslovnih razlogov podjetje ne generira dovolj zaslužka, podjetnik pa je tako prisiljen zapreti vrata in prenehati s poslovanjem.

Takšnega zaključka poslovne poti podjetnik običajno ne načrtuje, vseeno pa ni vse izgubljeno, ko podjetje preneha s poslovanjem. Kadar ima podjetnik v lasti sredstva, ki imajo na trgu še vedno neko vrednost, kot so stroji, oprema, zaloge in dogovori, ki jih je možno prenesti, je za ta sredstva prav tako možno najti prevzemnika. V tem primeru prevzemnik ne kupuje koncepta delujočega podjetja in njegove sposobnosti generiranja zaslužka, temveč kupuje zgolj dotična sredstva podjetja.

Na žalost je pogosto moč opaziti, kako vse preveč podjetnikov, v času gospodarskega preobrata, ključ svoje poslovalnice enostavno obrne za vedno, premoženje pa prepustijo zobu časa ali celo odpišejo. Tudi sama sredstva podjetja, izboljšave v poslovne prostore in morebitni dogovori s poslovnimi partnerji, ki jih je še vedno možno prenesti, imajo lahko za prevzemnika z vizijo veliko vrednost.

Podobna razmišljanja pri kupcih opažamo tudi v obdobju pandemije COVID-19, vsakodnevno se na nas namreč obračajo potencialni kupci malih podjetij, ki imajo sposobnost videti mimo trenutne situacije in iščejo svojo priložnost za ugoden vstop v podjetništvo s prevzemom obstoječih sredstev ali dobre lokacije.

Kdaj je smiselno poiskati prevzemnika za sredstva podjetja, ki je prenehalo s poslovanjem?

Ko se stvari zaradi nepredvidenih dogodkov (kot je COVID-19) obrnejo v napačno smer in ste prisiljeni s poslovanjem prenehati, kaj sploh lahko storite? Če nimate dovolj zlate rezerve, da bi si kupili čas in počakali na preobrat, lahko s poslovanjem enostavno prenehate in ključe predate najemodajalcu (banki, upnikom,…) ali pa poizkusite poiskati prevzemnika za celoten vaš vložek v prostor, opremo, zaloge in ostale vaše investicije v posel in tako unovčite vsaj del vašega časa in energije, vložene v posel. V nadaljevanju navajam nekaj situacij, ko je smiselno poiskati prevzemnika, tudi ko je podjetje že prenehalo s poslovanjem.

1. Veliko ste investirali v izboljševe poslovnega prostora – v kolikor ste z vašimi investicijami v prostor vašemu nasledniku olajšali delo, obstaja možnost, da bo prevzmenik vaš vložek pripravljen od vas odkupiti. V nasprotnem primeru bi se namreč investicije moral lotiti sam, kar običajno terja tako finančna sredstva, kot tudi čas.

2. V lasti imate sredstva, kot so stroji, oprema, drobni inventar, zaloge ali poslovne dogovore, ki jih je možno prenesti – obstoječa sredstva omogočajo hitrejši začetek poslovanja, prevzem posla z odkupom opreme in inventarja, tudi če je podjetje že prenehalo s poslovanjem, pogosto vidimo pri gostinskih, turističnih in trgovksih dejavnostih.

3. V najemu imate poslovni prostor na visoko frekventni in iskani lokaciji – dobra najemna pogodba na odlični lokaciji lahko pomeni dodaten vzvod pri prodaji sredstev podjetja, prevzemniku namreč omogoča dostop do najemne pogodbe na zaželjeni lokaciji, najemodajalcu pa prihranite čas in stroške pri iskanja novega najemnika.

Kakšne so prednosti prevzema sredstev podjetja za prevzemnike?

Mnogi izkušeni podjetniki vidijo priložnosti za širitev svojega poslovanja prav s prevzemom preostalega premoženja podjetij, ki so prenehala s poslovanjem. Takšen prevzem podjetniku nudi dostop do zaželjene lokacije, prihranek časa pri zagonu poslovanja ter ugodno razmerje med ceno in vrednostjo prevzetih sredstev. Takšen prevzem je še posebej priljubljen med izkušenimi podjetniki, ki točno vedo kako obstoječa sredstva učinkovito angažirati pri ponovnem pričetku poslovanja. Prevzem sredstev podjetja, ki je prenehalo s poslovanjem, je lahko odlična priložnost v naslednjih primerih:

1. Podjetje ima v lasti ali najemu poslovalnico na odlični lokaciji – v panogah, kot so gostinstvo, turizem in trgovina, so 3 najbolj pomembne komponente za uspešno poslovanje: lokacija, lokacija, lokacija. V obdobjih gospodarskega razcveta je takšne lokacije težko dobiti, saj so običajno oddane oz. prodane še predno pridejo na trg. Obdobje recesije je tako lahko odlična priložnost za pridobitev lokacije, ki je že sama po sebi lahko podjetnikova naložba v prihodnost.

2. Hitrejši pričetek poslovanja, kot pričetek iz nič – ključna prednost prevzema delujočega podjetja v primerjavi s pričetkom iz nič, je mnogo krajša pot do prvih zaslužkov. Delujoče podjetje namreč že generira prihodke in zaslužek, ko podjetnik prične s poslovanjem iz nič, pa je pot do prvih zaslužkov lahko zelo dolga, pogosto tudi negotova. Prevzem sredstev podjetja, ki je prenehalo s poslovanjem, pa lahko predstavlja vmesno pot. Prevzemnik sredstev ne prične ravno iz nič, saj je prostor že opremljen, lokacija kupcem že poznana, obstoječa sredstva pa lahko podjetnik relativno hitro angažira pri ponovnem zagonu poslovanja, običajno tudi bolj ugodno, kot če bi ta ista sredstva prevzel v okviru delujočega podjetja.

3. Dobro poznate panogo in pri prevzemu želite plačati zgolj vrednost sredstev brez prevzemne premije – eden izmed glavnih razlogov, zakaj izkušeni podjetniki iščejo zdrava jedra propadlih podjetij je prav dejstvo, da je takšen posel možno prevzeti brez prevzemne premije. Prevzemnik pa mora kljub temu zelo dobro poznati panogo, imeti znanje in vizijo, saj so takšne priložnosti lahko na eni strani ugodne na drugi strani pa tudi mnogo bolj tvegane, kot je prevzem posla, ki že ustvarja pozitiven denarni tok. Za veterana v panogi, ki točno ve zakaj prejšnjemu lastniku ni uspelo, pa takšen prevzem lahko predstavlja hitrejši in ugodnejši način širitve poslovanja.

Zaključek

V vsakem obdobju recesije, pa naj bo to .com balonček, finančna kriza ali pandemija, se na žalost najdejo podjetja, ki viharnega obdobja niso sposobna preživeti in so prisiljena zapreti svoja vrata. Lastniki takšnih podjetij se morajo zavedati, da tudi ko podjetje ne sodi več med “delujoča podjetja”, se še vedno lahko skriva nekaj vrednosti v premoženju, ki ga ima podjetje v lasti. Pri svojem strokovnjaku za prodajo podjetij se pozanimajte ali je vaš posel možno in smiselno prodati na takšen način.

Vsem potencialnim kupcem pa – zavedajte se, da tako kot vse pretekle recesije, tudi tokratno obdobje prinaša obilico priložnost in vprašanje, kdaj bomo pri prodajah podjetij naslednjič ponovno priča obdobju povečane pogajalske moči kupcev, ki mu rečemo kar “buyers market”.

Avtor prispevka: Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij

Vir: povzeto po članku BizBuySell