“Kaj se bo zgodilo z vrednostjo mojega podjetja po obdobju COVID-19?” sprašuje podjetnik, ki je bil v začetku letošnjega leta tik pred odločitvijo o prodaji svojega podjetja. “Počakamo še bilance za 2019, nato pričnemo z iskanjem prevzemnika”, sva se pogovarjala v začetku marca…

V primeru, da ste zamudili naš webinar na temo “prodaje in vrednotenja podjetij med in po obdobju COVID-19”, v nadaljevanju kratek povzetek diskusije na temo vrednosti.

Ključni komponenti vrednosti podjetja sta zaslužek in tveganja!

Ko kupec ocenjuje vrednost posla, običajno izhaja iz preteklih zaslužkov, saj so ti najboljši indikator prihodnjega poslovanja, slednje pa je ponavadi razlog, zakaj želi kupec podjetje prevzeti. Z drugimi besedami, kupec običajno kupuje podjetje zaradi pričakovanih bodočih donosov, vrednost podjetja pa ocenjuje na podlagi dejanskih zaslužkov, ki jih je prodajalec realiziral v preteklosti.

Kako se obdobje negotovosti, kot je trenutno obdobje COVID-19, odraža pri zaslužkih in kaj pomeni za percepcijo tveganj na trgu prodaje podjetij?

Večina kupcev je v tem trenutku v fazi “čakaj in spremljaj”. Pozorno spremljajo kaj se s podjetjem dogaja med in po obdobju epidemije. Če se poslovanje podjetja po ponovnem zagonu gospodarstva vrne nazaj na raven prihodkov in zaslužka pred epidemijo, večina kupcev nima zadržkov glede obravnavanja vrednosti na podlagi podatkov o poslovanju podjetja pred obdobjem COVID-19.

Dogajanje med obdobjem epidemije se v tem primeru obravnava, kot anomalija pri poslovanju, katere vpliv se pri vrednotenju običajno izloči. Podobno se pri vrednotenju podjetij obravnavajo tudi naravne nesreče, kot so potresi, poplave, hurikani, itd. Gre namreč za enkratne dogodke, za katere ne moremo trditi, da se bodo ponavljali vsako leto, kupca pa pri prevzemu podjetja zanima prav kontinuiteta, torej kaj se bo ob prevzemu prenselo nanj, tako na prihodkovni, kot na stroškovni strani.

Kako bo kupec vrednotil podjetje po ponovnem zagonu gospodarstva je torej odvisno predvsem od zmožnosti podjetja, da se vrne na raven poslovanja pred obdobjem COVID-19.

V primeru, ko poslovanje po tem izrednem dogodku pomembno odstopa od poslovanja pred obdobjem COVID-19 in je pričakovati, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, pa lahko trdimo, da materialno gledano, ne gre več za enak posel. Kupec si bo v tem primeru vzel pravico izračunati pričakovane donose podjetja v okvirih nove normalnosti, kar bo postalo nova podlaga za oceno vrednosti podjetja.

Torej, nasvet za vse, ki razmišljate o prodaji svojega podjetja v bližnji prihodnosti, pa vas skrbi kako bo z vrednostjo vašega podjetja po obdobju COVID-19:

“v prvi vrsti poskrbite, da bo vaše podjetje na kratek rok preživelo, v naslednjem koraku pa, da se poslovanje, torej prihodki in zaslužek, čimprej vrne na raven poslovanja pred obdobjem epidemije COVID-19”,

le na ta način boste vašemu prevzemniku lahko argumentirano zagovarjali ceno, kot ste jo postavili pred obdobjem epidemije.

Avtor prispevka: Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij